Podatki i doradztwo podatkowe – dlaczego warto studiować?

Zastanawiasz się nad wyborem studiów z zakresu doradztwa podatkowego? To z pewnością odpowiedni kierunek dla osób, które szukają stabilnego zatrudnienia w krajowych lub międzynarodowych organizacjach. Stale rosnące zapotrzebowanie na doradców podatkowych niesie za sobą wiele możliwości na rynku pracy. Dlaczego jeszcze warto wybrać kierunek Podatki i doradztwo podatkowe? Gdzie mogą znaleźć zatrudnienie absolwenci studiów?

Studia II stopnia Podatki i doradztwo podatkowe skierowane są do osób, które chcą nabyć specjalistyczne kompetencje z zakresu prawa podatkowego oraz przystąpić do państwowego egzaminu zawodowego. Kierunek polecany jest również absolwentom studiów licencjackich, którzy I stopień realizowały w innym zakresie. Celem zajęć jest przygotowanie uczestników do odpowiedzialnego, profesjonalnego i etycznego pełnienia funkcji w prywatnych firmach oraz sektorach publicznych.

Czym zajmuje się doradca podatkowy?

Doradca podatkowy to specjalista, który posiada głęboką wiedzę na temat systemu podatkowego i przepisów podatkowych. Zakres obowiązków jest uzależniony od miejsca zatrudnienia. Głównym celem specjalisty jest kompleksowe doradztwo związane z zagadnieniami podatkowymi, optymalizowaniem obciążeń podatkowych, a także zapewnianie zgodności z przepisami podatkowymi. Jednym z zadań doradcy podatkowego jest planowanie podatkowe. Analizuje on sytuację finansową klienta i opracowuje strategie, które pozwalają na minimalizację obciążeń podatkowych. Doradca podatkowy wykorzystuje swoją wiedzę na temat przepisów i strategii podatkowych, aby zaproponować skuteczne rozwiązania, które pozwolą klientowi osiągnąć oszczędności.

Doradcy podatkowi zajmują się również rozliczaniem podatków i przygotowywaniem deklaracji podatkowych. Analizują informacje finansowe klienta, obliczają kwoty podatkowe i wypełniają odpowiednie dokumenty podatkowe. Ważne jest, aby deklaracje były wypełnione prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami, aby uniknąć ryzyka kontroli podatkowej. Kolejnym obszarem działalności specjalistów jest doradztwo w zakresie podatków międzynarodowych. W przypadku przedsiębiorstw prowadzących działalność poza granicami kraju, doradcy pomagają w rozwiązywaniu złożonych kwestii związanych z podatkami międzynarodowymi. Analizują konsekwencje transakcji, prowadzą analizy transferowe i wspierają klientów w zakresie zgodności z przepisami dotyczącymi opodatkowania międzynarodowego.  

Doradcy podatkowi odgrywają również istotną rolę w przypadku sporów podatkowych. W sytuacji, gdy klient ma problemy z organem podatkowym, doradca podatkowy reprezentuje go i pomaga w negocjacjach oraz rozstrzyganiu sporów podatkowych. Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, aby chronić interesy klienta i zapewnić sprawiedliwe rozwiązanie sporu. Dodatkowo specjaliści mogą świadczyć usługi związane z audytem podatkowym, czyli dokładną analizą i oceną zgodności klienta z przepisami podatkowymi. Przeprowadzając audyt doradca podatkowy identyfikuje potencjalne ryzyka podatkowe i wskazuje obszary, które wymagają poprawy.  

Stabilna i perspektywiczna praca  

Studia z zakresu doradztwa podatkowego mogą otworzyć szerokie perspektywy zatrudnienia i zapewnić stabilną karierę zawodową. Specjaliści mogą znaleźć zatrudnienie w działach podatkowych, finansowych, księgowych i prawnych przedsiębiorstw w różnych sektorach. Jedną z możliwości są krajowe i międzynarodowe kancelarie doradztwa podatkowego. Zajmują się szerokim zakresem działań, mającym na celu optymalizację podatkową, zapewnienie zgodności z przepisami podatkowymi i doradztwo w kwestiach podatkowych. Specjaliści mogą również ubiegać się o pracę w kancelariach biegłych rewidentów, które świadczą usługi z zakresu audytu finansowego i sprawozdawczości.  

Obecnie istnieje duże zapotrzebowanie na doradców podatkowych w kancelariach prawniczych, gdzie doradcy reprezentują klienta w sprawach związanych np. z kwestiami skarbowymi. Specjaliści mają w postępowaniach przed sądami administracyjnymi taką samą rangę jak prawnicy. Doradcy podatkowi mogą również znaleźć pracę w biurach rachunkowych. Zdarza się, że usługi księgowe są mylone z usługami doradztwa podatkowego. W praktyce księgowy nie może doradzać w prawie podatkowym, jednak po uzyskaniu uprawnień ma możliwość wykonywania pracy w zakresie doradztwa podatkowego. Innymi słowy, kierunek jest niezwykle perspektywiczny dla osób pracujących w księgowości. Ukończenie studiów oraz uzyskanie uprawnień umożliwiają wykonywanie czynności w instytucjach publicznych, Ministerstwie Finansów, organach administracji skarbowej, sądownictwie administracyjnym, organach administracji samorządowej czy organach nadzoru i kontroli.

Kompleksowe przygotowanie do wykonywania zawodu

Specjalistyczna widza z zakresu prawa podatkowego otwiera przed absolwentami studiów wiele możliwości rozwoju kariery. W związku z coraz bardziej skomplikowanymi przepisami podatkowymi, firmy potrzebują wykwalifikowanych doradców podatkowych, którzy pomogą im w optymalizacji podatkowej i zminimalizowaniu ryzyka.  

Praca w dziedzinie doradztwa podatkowego jest dynamiczna i wymaga stałego aktualizowania wiedzy. Przepisy podatkowe zmieniają się regularnie, co stawia przed specjalistami nowe wyzwania i daje możliwość ciągłego rozwoju zawodowego. Jako uczelnia biznesowa oferujemy wszystkim kandydatom możliwość uzyskania teoretycznej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji wymaganych w zawodzie doradcy podatkowego. Program studiów obejmuje wszystkie dziedziny określone w art. 20 ustawy o doradztwie podatkowym, stanowiące zakres egzaminu na doradcę podatkowego. Osoby zainteresowane tym zawodem zapraszamy do aplikowania na studia Podatki i doradztwo podatkowe, które stanowią kolejny krok na drodze rozwoju kariery zawodowej.

Czytaj także