Pani Małgorzata Sokołowicz, pracownik Dziekanatu Kolegium Prawa, została odznaczona złotym medalem za długoletnią służbę.

Podczas tegorocznej Inauguracji Roku Akademickiego 2020/2021 w Akademii Leona Koźmińskiego Pani Małgorzata Sokołowicz z dziekanatu Kolegium Prawa została odznaczona złotym medalem za długoletnią służbę.

Jesteśmy bardzo dumni i serdecznie gratulujemy!