20.04.2022

Okrągły stół „Integracja europejska Ukrainy: budowanie przyszłości i odbudowa Ukrainy”

Spotkanie inaguracyjne inicjatywy „Poranek” odbyło się 13 kwietnia 2022 r. i rozpoczęło cykl obrad okrągłego stołu na temat integracji europejskiej Ukrainy i jej przyszłej odbudowy.

Inicjatywa jest współorganizowana przez Akademię Leona Koźmińskiego, iSEE (Instytut Badań Społeczno-Ekonomicznych), New Europeans oraz Media Dialoge. 

Wśród głównych prelegentów znaleźli się dr. Olha Zadorozhna (Akademię Leona Koźmińskiego), Roger Casale (New Europeans) i Lina Kushch (Media Dialoge), którzy omówili bieżące koszty wojny na Ukrainie, jej ekonomiczne i humanitarne konsekwencje, znaczenie profesjonalnego dziennikarstwa wojennego oraz właściwego sformułowania przekazywanych komunikatów. Ponadto w spotkaniu wzięli udział politolodzy, socjologowie, ekonomiści, właściciele firm i konsultanci biznesowi, którzy podzielili się cennymi przemyśleniami na temat odbudowy Ukrainy i sposobu, w jaki inicjatywa „Poranek” może wesprzeć Ukrainę w integracji z UE. Główne cele inicjatywy to:

  • stworzenie silnej grupy poparcia dla Ukrainy, aby jak najszybciej stała się europejskim państwem członkowskim
  • zbieranie najlepszych praktyk z krajów już członkowskich dotyczących rozwoju instytucjonalnego i harmonizacji otoczenia prawnego
  • tworzenie grup ekspertów, które mogą pomóc w odbudowie Ukrainy, zwłaszcza w zakresie odporności przedsiębiorstw, odbudowy infrastruktury, efektywnego rozwoju i planowania urbanistycznego oraz kwestii środowiskowych.

Kolejne obrady odbędą się pod koniec kwietnia, a następnie – w połowie maja. 

Serdecznie zapraszamy!