Odbyła się debata online "Dydaktyka, pandemia, edukacja prawnicza" organizowana przez Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej oraz Prawnicze Interdyscyplinarne Centrum Badawcze ALK.

Debata odbyła się 4 grudnia 2020 r. o godz. 16:00 online MS Teams.

Pretekstem do debaty była książka prof. Jolanty Jabłońskiej-Bonca "O szkolnictwie wyższym i kształceniu prawników", raporty na temat edukacji prawniczej autorstwa członków Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej, a także zmiany w edukacji i w dydaktyce spowodowane pandemią.

Uczestnicy zastanawiali się przede wszystkim nad tym, jak na nauczanie prawa wpłynęła pandemia, jak podnieść jakość dydaktyki, jakie reformy edukacji prawniczej są konieczne oraz czy wirtualna edukacja prawnicza jest możliwa do utrzymania.

W debacie udział wzięli:

  • prof. Jolanta Jabłońska-Bonca (Akademia Leona Koźmińskiego, Kierownik Prawniczego Interdyscyplinarnego Centrum Badawczego)
  • prof. Adam Czarnota (University of New Wales, Sydney)
  • dr Michał Paździora (Uniwersytet Wrocławski, Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej)
  • dr Michał Stambulski (Uniwersytet Zielonogórski, Erasmus University Rotterdam)

Debatę poprowadziła Karolina Kocemba (Uniwersytet Wrocławski, Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej).