Nowa normalność – trendy w zarządzaniu projektami

Zapraszamy do lektury artykułu Małgorzaty Kusyk, znawczyni obszaru zarządzania projektami, kierowniczki studiów podyplomowych Transition Manager Academy w Akademii Leona Koźmińskiego.

#1 Agile nie tylko jako sposób pracy, ale przede wszystkim jako sposób myślenia, zagości w niemalże każdej organizacji, niezależnie od sektora czy branży.

#2 Nowa rzeczywistość wymusza elastyczny sposób pracy, a ten wpływa na styl przywództwa. Skuteczny lider projektu to taki, który potrafi stworzyć warunki do współ­pracy, gdzie liczą się: przekraczanie granic, uczenie się na błędach, psycholo­giczne bezpieczeństwo oraz przeformuło­wywanie z celem uczenia się.

#3 Project Manager to już nie forsujący strażnik harmonogramu, budżetu i zakresu. To uważny i empatyczny słuchacz, który charakteryzuje się wysokim poziomie samoświadomości i rezyliencji oraz prawdziwą tro­ską w stosunku do innych.

#4 Pandemia zmusiła wiele organizacji do ponownego przemyślenia polityki pracy i w rezultacie duża część pracowników przeszła na pracę z domu. Całkowicie wirtualny zespół projektowy to chyba jeden z najszybciej rozwijających się trendów.

#5 Project management cały czas zyskuje na znaczeniu - z niszowej dziedziny stał się obszarem o strategicznym znaczeniu, a zapotrzebowanie na kompetencje zarządzania projektami niezmiennie rośnie.

Czytaj więcej tutaj.