czasopisma-krytyka prawa-cmj-www news
04.12.2021

Nasze czasopisma naukowe: „Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” oraz „Central European Management Journal” otrzymały wysoką punktację Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W tegorocznym wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych Ministerstwa Edukacji i Nauki czasopismo „Central European Management Journal” pod red. naukową prof. ALK dr. hab. Pawła Korzyńskiego zdobyło 100 punktów, co oznacza wzrost aż o 60 punktów.  

„Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem” pod red. naukową prof. dr hab. Jolanty Jabłońskiej-Boncy otrzymała 70 punktów, co oznacza 30 punktów więcej niż w ostatniej ocenie czasopism z lutego br.   

Taka punktacja skutkuje większą liczbą zgłoszeń artykułów autorów z Polski. Wśród krajowych czasopism naukowych oba pisma ALK znajdują się teraz w ścisłej czołówce. Nie ustajemy jednak w ciągłym umiędzynarodowianiu periodyków w związku z ich obecnością w bazach Scopus i Web of Science. Kolejnym krokiem jest dla nas pozyskanie impact factora” – mówi Anna Goryńska, redaktor naczelny Wydawnictw ALK.  

Więcej nt. naszych periodyków:

„Krytyka Prawa. Niezależne Studia nad Prawem”

„Central European Management Journal”