zarzadzanie online
28.05.2021

Nasza Akademia rozpoczęła rekrutację na studia online z zarządzania w języku polskim.

Nauka w systemie online stała się koniecznością podczas pandemii, ale okazało się, że ten tryb edukacji zdał egzamin i zostanie z nami na dłużej.

Od 1 października 2021 r. oferta edukacyjna Akademii Leona Koźmińskiego zostaje uzupełniona o studia niestacjonarne online pierwszego i drugiego stopnia na kierunku zarządzanie. Dla osób, które podejmą naukę w trybie online, przewidziane są dwa zjazdy w semestrze organizowane tradycyjnie na terenie uczelni. Pozostałe zjazdy będą realizowane w trybie kształcenia na odległość. 

9 tysięcy studentów naszej Akademii przez ostatnie trzy semestry studiów spotykało się z wykładowcami niemal wyłącznie w trybie online. Od października br. na uczelnię wraca tryb stacjonarny, o ile sytuacja epidemiczna w Polsce i na świecie ustabilizuje się i kontakty społeczne nie będą stanowiły zagrożenia. Tryb online spodobał się jednak wielu studiującym do tego stopnia, że chcieliby nadal uczyć się w taki sposób. Pytani o opinię studenci zwracali uwagę na wiele plusów zdalnego nauczania, takich jak możliwość zaoszczędzenia na kosztach wynajmu mieszkania w Warszawie, uczestniczenie w wykładach nawet podczas choroby, szansa na zamieszkanie w dowolnym miejscu na świecie, z którego można kontynuować studia, większa elastyczność, co pozwala łączyć naukę z pracą, i troska o ekologię ze względu na brak codziennych dojazdów na uczelnię. 

– „Podczas pandemii przebudowaliśmy systemy uczelni, przystosowując je do wymogów kształcenia na odległość. Dysponujemy obecnie nowoczesną infrastrukturą, salami multimedialnymi, aplikacjami egzaminacyjnymi, a co najważniejsze, mamy doświadczenie dydaktyczne, jak prowadzić zajęcia na odległość, by efekty kształcenia zostały osiągnięte. Dlatego zdecydowaliśmy się kontynuować zdalne nauczanie wprowadzając do oferty programowej studia niestacjonarne w trybie online na kierunku zarządzanie” – informuje prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekan Kolegium Zarządzania.

Podstawową ofertą edukacyjną naszej uczelni pozostają studia stacjonarne I i II stopnia realizowane w języku polskim lub angielskim oraz jednolite studia magisterskie na kierunku prawo. Główne kierunki, czyli zarządzanie i finanse, uzupełniają zakresy, w tym cieszące się ogromnym zainteresowaniem związane z transformacją cyfrową, Big Data, sztuczną inteligencją czy socjologią biznesu i mediów. Większość programów jest dostępna także w tradycyjnej formie niestacjonarnej i odbywa się podczas weekendowych zjazdów na uczelni.

Studia niestacjonarne online dostępne od 2021/2022: