Konkurs matura konmpetencji 21 wieku
10.01.2022

Nasza Akademia jest partnerem konkursu dla nauczycieli „Matura kompetencji XXI wieku” Fundacji Life Skills. Jego celem jest propagowanie edukacji użytecznej życiowo, w szczególności odnoszącej się do kształtowania kompetencji XXI wieku.

Konkurs ma na celu pozyskać, nagrodzić i promować zagadnienia użyteczne dla funkcjonowania edukacji w świecie przyszłości. Zagadnienia z których zdawanie matury z kompetencji XXI-go wieku miałoby sens i życiową użyteczność dla uczniów.

Celem Konkursu jest uwspółcześnienie edukacji formalnej, w tym zwiększenie użyteczności podstawy programowej w kontekście zmieniających się wyzwań rynkowych, społecznych oraz gospodarczych. Innowacyjne – czyli prorynkowe i prospołeczne – zastosowanie podstawy programowej jest istotnym wyzwaniem i oczekiwaną składową konkursu, a w szczególności powiązanie proponowanych treści programowych ze Sprawnościami LifeSkills.

3 nagrody główne dla laureatów to:

  • 10 000,00 zł – I miejsce
  • 6 000,00 zł –  II miejsce
  • 4 000,00 zł – III miejsce

Dodatkowo zostanie przyznanych 9 nagród dla wyróżnionych w kwocie 2 000,00 zł każda. 

Zgłoszenia konkursowe należy złożyć w terminie nie później niż do 28 lutego 2022 r. za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Szczegółowe informacje i warunki zgłoszenia znajdą Państwo na stronie www.lifeskills.pl.