dr chomiuk 2
17.10.2021

Nasz absolwent, dr Marcin Chomiuk, został nagrodzony w Konkursie im. Prof. Z. Radwańskiego na najlepszą rozprawę doktorską z zakresu prawa prywatnego.

Z dumą i radością informujemy, że obroniona w Kolegium Prawa rozprawa doktorska Pana Marcina Chomiuka pt. „Charakter prawny i skutki oświadczenia patronackiego”, napisana pod kierownictwem prof. ALK dr hab. Przemysława Drapały, uzyskała nagrodę główną w tegorocznej edycji prestiżowego Konkursu im. Profesora Zbigniewa Radwańskiego na najlepszą pracę doktorską z zakresu prawa prywatnego. Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie prace doktorskie, które uzyskały wyróżnienie na publicznych lub prywatnych wydziałach prawa. 

Gratulujemy Panu Doktorowi, który świętował swój sukces kilka dni temu w trakcie uroczystości wręczenia dyplomów doktorskich w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, i życzymy dalszych sukcesów!

Więcej informacji TUTAJ.

Fot. Wręczenie nagród w siedzibie Wydawnictwa C.H. Beck (dr Marcin Chomiuk jest drugi od lewej).