Nasi absolwenci prawa, Pani Małgorzata Karasińska oraz Pan Marcin Lorenc, zostali nominowani do Konkursu Rising Star Prawnik – lider jutra 2021.

Kandydaci musieli spełnić kilka kryteriów – ważna była kreatywność, innowacyjność i umiejętność pracy z biznesem. Jury brało również pod uwagę wykorzystanie nowych technologii, dbanie o jakość stanowienia i stosowania prawa czy pracę na rzecz państwa prawa i społeczeństwa. Dodatkowe punkty kandydaci otrzymywali za zaangażowanie pro bono i sukcesy osobiste.

Pani Małgorzata Karasińska z wyróżnieniem ukończyła studia w ALK w 2019 r., otrzymując dodatkowo Złoty Laur Koźmińskiego. W tym roku została także przyjęta na Prawnicze seminarium doktorskie w ALK.

Pan Marcin Lorenc również ukończył studia prawnicze w 2019 r. oraz jest uczestnikiem Prawniczego seminarium doktorskiego w ALK.

Spośród nominowanych osób kapituła konkursu wyłoni 10 laureatów, którym przyzna prestiżowy tytuł Rising Star Prawnik – lider jutra 2021. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone w listopadzie podczas uroczystej gali online. Będzie to już X edycja konkursu organizowanego przez Wolters Kluwer, Dziennik Gazetę Prawną oraz portal prawo.pl.

Serdecznie gratulujemy naszym absolwentom i trzymamy kciuki!

Czytaj także