Nadanie stopni doktora habilitowanego pracownikom Kolegium Prawa.

Mamy zaszczyt poinformować, że Rada Naukowa Dyscypliny Nauki Prawne Akademii Leona Koźmińskiego w dniu 29 września 2020 r. nadała stopień doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne

Pani Doktor Małgorzacie Skórzewskiej-Amberg

oraz

Panu Doktorowi Mariuszowi Maciejewskiemu.

Serdecznie gratulujemy!

habilitacje prawo ALK

prof. ALK dr hab. Małgorzata Skórzewska-Amberg i prof. ALK dr hab. Mariusz Maciejewski