Na którym etapie zmiany tranzycyjnej jesteś?

Krzysztof nie rozumie swojej roli, mówi, że jest rozmyta, a on zagubiony. Kasia dobrze czuje się w nowej sytuacji, ale uważa, że projekty cierpią. W organizacji wprowadzono sporo zmian, które były potrzebne, nie ma jednak nad nimi nadzoru, a ludzie pozostali w starym schemacie myślenia, dodaje Adam. Szef, który zainicjował zmiany jest przekonany, że wszyscy wiedzą dokąd zmierzają i co mają robić. Czyż nie brzmi znajomo? Czyż przynajmniej raz nie doświadczyłeś tego podczas zmiany?

Zarządzanie zmianą zaczyna się od rezultatu, tworząc alternatywę dla dotychczasowej sytuacji. Jeśli jednak ludzie pozostaną w tym samym paradygmacie myślenia, wszystko się zmieni, tylko nic nie będzie inaczej. Zmiana powiedzie się tylko wtedy, gdy zakorzeni się w umysłach i sercach ludzi – będzie trwała pod warunkiem, że ludzie przejdą przez tranzycję. W przeciwnym razie jej wynik będzie taki jak we francuskim przysłowiu: „Im więcej rzeczy się zmienia, tym bardziej pozostają takie same”.

Czytaj cały artykuł na stronie agilepmo.pl

AgilePMO jest partnerem studiów Transition Manager Academy w Akademii Leona Koźmińskiego.

Czytaj także