GFT&Google Cloud, google studia

Multicloud, hybrid cloud i on-premise w praktyce.

O wprowadzeniu giełdy papierów wartościowych do chmury.

Żyjemy w chmurowej teraźniejszości. Przedsiębiorstwa i wielkie organizacje wykorzystują narzędzia Cloud’owe w codziennej pracy, przenosząc swoje serwery do chmury, wprowadzając rozwiązania serverless, BigData, jak również spektra automatyzacji i mechanizmów opartych na Machine Learning. Moda na chmurę nie zanika, nabiera rozpędu. Zastosowanie rozwiązań Hybrid i Multicloud (wielochmurowe) umożliwia połączenie korzyści przetwarzania chmurowego z niespotykaną dotąd elastycznością w doborze infrastruktury. Nie jest to jednak domyślna strategią dla każdego. Na takie rozwiązanie decydują się zwykle bardzo duże organizacje, które przewidują to w swoim modelu biznesowym i są świadome kosztów, jakie to za sobą niesie. Nie ma też jednej gotowej recepty na skuteczne rozwiązanie multicloud pasujące do każdej organizacji. Nasi klienci często są świadomi korzyści, jakie oferują rozwiązania w chmurze, takich jak skalowalność, elastyczność kosztowa, bezpieczeństwo, automatyczne aktualizacje itp. Mogą jednak obawiać się ryzyka uzależnienia od dostawcy (vendor lock-in), czy też zagrożeń dotyczących przetwarzania danych wrażliwych podlegających regulacjom lokalnych przepisów. Firmy mogą też być niechętne wdrożeniu rozwiązań chmurowych, jeśli zainwestowały już w infrastrukturę on-prem. Odpowiedzią na tego rodzaju ograniczenia są podejścia hybrydowe i wielochmurowe. Google Anthos dla giełdy Jak to działa? Najlepiej wyjaśnić na realnym przykładzie z naszego projektowego podwórka.

Globalna giełda papierów wartościowych zwróciła się do GFT z potrzebą przebudowania konwencjonalnej infrastruktury danych na nowoczesne środowisko hybrid & multicloud. Ograniczenia klasycznego data Center (centrum danych) hamowały rozwój biznesu klienta. Podjęto decyzję o przeniesieniu wszystkich aplikacji korporacyjnych do chmury działającej na platformach kontenerowych, co wymagało rozłożenia przetwarzania na różne platformy oraz systemy on-premise oparte o rozwiązania VMware (wirtualne maszyny). Co ważne, migracja wszystkich aplikacji z dotychczasowego centrum danych musiała odbyć się bez jakichkolwiek przestojów w funkcjonowaniu.

Platforma Anthos firmy Google umożliwiła rozdzielenie zadań obliczeniowych poprzez umieszczenie ich w niezależnych fizycznie i geograficznie klastrach Kubernetes zarządzanych z tego samego interfejsu. Utworzenie spójnej platformy do rozwijania aplikacji i zautomatyzowanego egzekwowania polityki na przestrzeni całego, różnorodnego środowiska wielochmurowego, ułatwia wdrażanie oprogramowania stworzonego przez programistów po stronie klienta.

Pracując ściśle z klientem, zespoły GFT przygotowały w pełni zautomatyzowaną platformę opartą o Anthos Google Kuberntes Engine dla ponad 30 aplikacji korporacyjnych klienta. Ważnym kryterium sukcesu było zapewnienie maksymalnego stopnia bezpieczeństwa kontenerów w całej organizacji. Nowa platforma została skonfigurowana tak, by zapewnić jak najwyższą efektywność kosztową, maksymalną wydajność w środowisku on-premise oraz skuteczny mechanizm przenoszenia obliczeń do chmury jedynie wtedy, gdy jest to absolutnie konieczne.

Tworzenie nowej aplikacji opartej o mikroserwisy czy też modernizacja istniejących rozwiązań często zaczyna się od przygotowania odpowiednich środowisk oraz narzędzi, które ułatwią i przyspieszą wdrażanie zmian. Platformy deweloperskie tego rodzaju wkraczają dynamicznie do świata oprogramowania. Google Anthos stanowi w dużej mierze gotową odpowiedź na tego rodzaju wyzwania: to zestaw dobrych praktyk i narzędzi „z pudełka”, których budowanie od podstaw wymagało dotychczas wielu tygodni pracy. Anthos oferuje wiele funkcjonalności: przykładowo, Anthos Service Mesh zapewnia bezpieczeństwo sieci oraz konfigurowalną komunikację między serwisami. Anthos Config Manager pozwala na konfigurację klastrów i polityk oraz wydawanie aplikacji w modelu GitOps.  Co więcej, Anthosa można uruchomić w różnych środowiskach chmurowych, we własnym data center, a nawet w urządzeniach brzegowych - lub też podpiąć do niego istniejące klastry. Jesteśmy przekonani, że z uwagi na tak wysoki stopień elastyczności, w najbliższym czasie będziemy obserwować wiele wdrożeń tego narzędzia, także w polskich przedsiębiorstwach.

Współpracy z biznesem - rola kompetencji miękkich. Tempo transformacji cyfrowej w Polsce powoduje, że dzisiaj najważniejszym pytaniem przed jakim stają polskie firmy nie jest to, czy przejść do chmury, ale jak to zrobić. To w naturalny sposób generuje zapotrzebowanie na specjalistów IT, zajmujących się zarówno tworzeniem, jak i obsługą rozwiązań chmurowych. Stereotyp programisty pochłoniętego kodowaniem, bez kontaktu z otaczającym światem zewnętrznym, dawno się zdezaktualizował. Praca w obszarze IT często wykracza poza kompetencje techniczne – wymaga kontaktu z klientem, umiejętności prezentowania swoich kompetencji i rozumienia potrzeb biznesowych. Aby odpowiedzieć na potrzeby technologiczne globalnej giełdy papierów wartościowych musieliśmy najpierw zrozumieć, z czym mierzy się klient. Jaki jest ogólny biznesowy cel jego transformacji. Ważne jest budowanie świadomości i zaufania klienta, aby stworzyć warunki do partnerskiej współpracy.   Programiści, którzy skupiają się jedynie na poszerzaniu wiedzy technicznej, zamykają sobie perspektywę rozwoju. Nawet najzdolniejsi specjaliści, jeśli nie będą rozwijać innych umiejętności, zatrzymają się najpewniej na poziomie senior developera. Na wyższych stanowiskach niezbędne jest szersze spojrzenie również na perspektywę biznesową. A do tego niezbędne są kompetencje miękkie. Polska staje się istotnym hubem rozwoju technologii cloud. Obserwujemy dynamiczny wzrost zapotrzebowania rynku na specjalistów technologii chmurowych. Ze względu na tempo przemian, których obecnie doświadczamy, szczególnie cenione będą te osoby, które wiedzę i umiejętności technologiczne będą potrafiły łączyć z kompetencjami miękkimi, ponieważ taki zestaw gwarantuje „zwinność”, ułatwiającą szybkie dostosowywanie się do zmieniających się okoliczności. Dlatego osoby, które chcą zdobyć praktyczną wiedzę i umiejętności eksperckie w zakresie najpopularniejszych rozwiązań chmurowych, umożliwiające gotowość do pracy w tym obszarze zapraszamy na prowadzone przez praktyków studia podyplomowe „GFT & Google Cloud - rozwiązania chmurowe w praktyce” w Akademii Leona Koźmińskiego.

Autorzy: Andrzej Szelemetko, Senior Software Engineer oraz Cloud Technical Architect, od lat łączy karierę z pasją, pracując na styku biznesu i technologii. Współpracował zarówno z małym startupem, który miał biuro na zapleczu sklepu, jak i z dużymi międzynarodowymi korporacjami. Jest inżynierem o wieloletnim doświadczeniu, a dzięki bogatej wiedzy i świetnym zdolnościom liderskim wspiera rozwój kompetencji chmurowych swoich współpracowników i partnerów biznesowych. Dzieli się swoją praktyczną wiedzą i doświadczeniem podczas wykładów na studiach podyplomowych „GFT&Google Cloud - rozwiązania chmurowe w praktyce” na Akademii Leona Koźmińskiego.

Kamila Wosińska jest trenerką, coachem i mentorką biznesu. Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe w zarządzaniu ludźmi, planowaniu i realizacji strategii biznesowych, budowaniu i zarządzaniu różnorodnymi zespołami i kulturami w sektorach: IT, SSC, finanse, bankowość, konsulting. Jest pomysłodawcą i inicjatorką powstania nowego programu studiów i trenerką kompetencji miękkich na studiach podyplomowych „GFT&Google Cloud - rozwiązania chmurowe w praktyce” na Akademii Leona Koźmińskiego.