Master in Management - New Double Degree Program Tongji - nowe partnerstwo - www news _03.png
21.09.2021

Miło nam poinformować, że Tongji University stał się najnowszym partnerem double degree na kierunku Master in Management

W ramach podpisanej w 2021 r. umowy z chińską uczelnią Tongji University studenci Akademii Leona Koźmińskiego realizujący kierunek Master in Management mają możliwość nauki w naszej partnerskiej uczelni podczas drugiego roku studiów. Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.    Tongji University uruchomił studia w zakresie ekonomii i zarządzania w 1956 roku i był jednym z pierwszych uczelni w Chinach, które uruchomiły tego typu kierunki. The School of Economics and Management (SEM) została założona w 1984 roku. Po ponad pięćdziesięciu latach rozwoju, SEM sukcesywnie ustanowił misję innowacji, rozwoju i opieki z celem umiędzynarodowienia i silnej orientacji badawczej.

Partnerstwo to otwiera nowe atrakcyjne opcje mobilności międzynarodowej dla studentów obu instytucji partnerskich.

Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów, odbyciu stażu i obronie pracy magisterskiej absolwenci uzyskują dyplomy obu uczelni oraz następujące tytuły:  

  • Master in Management Akademii Leona Koźmińskiego, wraz z ukończeniem studiów z zakresu: - Strategy and Innovation Management - Digital Marketing - HR Tech Business Partner - Artificial Intelligence in Business

  • Master of Management Science Degree of Tongji University, wraz ukończeniem studiów z zakresu: - Corporate Management - Technology Economy and Management - Management Science and Engineering

Cieszymy się, że studenci kierunku Master in Management będą mieli jeszcze więcej możliwości poszerzania swojej wiedzy z zakresu zarządzania i rozbudowy międzynarodowej sieci kontaktów. Więcej informacji dot. NOWEGO programu double degree TUTAJ. Więcej informacji dot. kierunku Master in Management