Master in Finance - New Double Degree Program GSOM - nowe partnerstwo - www news _01.png
07.09.2021

Miło nam poinformować, że Graduate School of Management at St. Petersburg University (GSOM at SPbU) stał się najnowszym partnerem double degree na kierunku Master in Finance & Accounting.

W ramach podpisanej w 2021 r. umowy z rosyjską uczelnią Graduate School of Management (GSOM) at St. Petersburg University studenci Akademii Leona Koźmińskiego realizujący program Master in Finance and Accounting z zakresu Corporate Finance oraz Corporate Reporting and Accounting, mają możliwość nauki przez 2 semestry (3 i 4 semestr) w naszej partnerskiej uczelni. Dzięki programowi double degree masz możliwość studiowania w renomowanej uczelni i uzyskania jej dyplomu bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów i ponoszenia wynikających z tego wysokich kosztów.   

Ścisła współpraca z najstarszym uniwersytetem w Rosji - Saint Petersburg State University-GSOM została niedawno uwieńczona programem typu double degree na kierunku Master in Finance and Accounting. Jest to naturalny krok w intensyfikacji możliwości wymiany naszych najlepszych studentów, dając im dostęp do jednego z największych rynków. W ten sposób ALK nadal umacnia swoją rolę międzynarodowego pomostu dla możliwości biznesowych i zrozumienia międzykulturowego. - mówi dr Franjo Mlinaric, lider kierunku Master in Finance & Accounting w KU.

Partnerstwo to otwiera nowe atrakcyjne opcje mobilności międzynarodowej dla studentów obu instytucji partnerskich.

Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów, odbyciu stażu i obronie pracy magisterskiej absolwenci uzyskują dyplomy obu uczelni oraz następujące tytuły:  

  • Master in Finance and Accounting Akademii Leona Koźmińskiego

  • Master in Corporate Finance Graduate School of Management at St. Petersburg University

Cieszymy się, że studenci kierunku Master in Finance & Accounting będą mieli jeszcze więcej możliwości poszerzania swojej wiedzy z zakresu finansów i rozbudowy międzynarodowej sieci kontaktów. Więcej informacji dot. NOWEGO programu double degree TUTAJ.