Leothon 2021 - www news _01.png
07.04.2021

Leothon EcoTechnology for Cities 2021 - podsumowanie

Gratulujemy wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji "Leothonu EcoTechnology for Cities powered by Microsoft & GovTech" zorganizowanego przez Kozminski Venture Lab powered by Kozminski Business Hub we współpracy z Microsoft i Govtech, którzy w dniach 29-30 marca podjęli wyzwanie technologiczno-biznesowe w obszarze ochrony środowiska.

Tegoroczni uczestnicy zmierzyli się z bardzo ambitnymi i ważnymi wyzwaniami z zakresu ekologii. Leothon EcoTechnology for Cities to koncept lepszego zarządzania gospodarką wodną i odpadami oraz jakością powietrza i zwiększenia efektywności oraz obniżenia kosztów produkcji przy użyciu nowych technologii.

Uczestnicy rozwiązywali problemy ekologiczne trzech partnerskich miast: Krakowa, Konina oraz Zgierza.

Do Leothonu zgłosiło się 80 osób. Zakwalifikowało się 12 zespołów, które przez niecałe dwa dni pod czujnym okiem 17 mentorów opracowywało swoje rozwiązania. Decyzja o zwycięzcach Leothonu została podjęta na podstawie opinii Jury.

Tegoroczni zwycięzcy:

1. Najlepsze rozwiązanie dla Krakowa przygotował zespół Nature Users

Kraków boryka się z problemem niespójności w danych dotyczących faktycznej ilości zebranych odpadów a deklaracjami mieszkańców. W związku z tym miasto poniosło straty podczas odbioru, unieszkodliwiania i recyklingu odpadów komunalnych.

Zespół Nature Users wpadł na pomysł, żeby skonfrontować obecne rozbieżności z istniejącymi bazami danych i wprowadzić natychmiastowe zmiany. Ich innowacyjny pomysł polegał na obliczaniu realnego zużycia wody w celu określenia dokładnej liczby mieszkańców. Swój projekt chcą wdrożyć przy pomocy ML i Big-Data.

2. Najlepsze rozwiązanie dla Konina przygotował zespół JEEP

Konin boryka się z problemem utrzymania odpowiedniej komunikacji z mieszkańcami, z którymi może współpracować na rzecz edukacji społecznej i wzrostu świadomości ekologicznej.

Zespół JEEP przedstawił GIPP, czyli narzędzie partycypacji obywatelskiej zintegrowane z aplikacją mObywatel oraz platformą gov.pl. Jego głównym celem jest stworzenie efektywnych kanałów komunikacji pomiędzy obywatelami a urzędnikami państwowymi. Narzędzie to będzie multiplatformowym systemem zawierającym funkcjonalności i korzyści dla dwóch kluczowych grup - mieszkańców Konina oraz pracowników samorządowych.

3. Najlepsze rozwiązanie dla Zgierza przygotował zespół Hello World Developers

Zgierz boryka się z problem związanym ze stanem i jakością powietrza. Miasto chce mieć możliwość zbudowania bazy danych, aby móc raportować, ile urządzeń grzewczych jest w danym domu.

Zespół Hello World Developers opracował aplikację na telefon umożliwiającą zbieranie danych z zewnętrznych źródeł i agregowanie ich za pomocą półautomatycznego rozwiązania typu done-based. Z danych tych możemy dowiedzieć się, kto zanieczyszcza powietrze, dlaczego to robi i jak można wesprzeć tych, których nie stać na ogrzewanie domów w sposób przyjazny dla środowiska. To rozwiązanie jest tańsze niż inne istniejące w polskich miastach. Opiera się na edukowaniu, a nie karaniu, jest przemyślane pod względem legislacyjnym i łatwo skalowalne. Wykorzystuje ogólnodostępne oprogramowanie w chmurze firmy Microsoft.

Zwycięskie zespoły otrzymały nagrody w wysokości 10 000 zł oraz dodatkową nagrodę w wysokości 20 000 zł pod warunkiem wdrożenia swojego projektu w miastach partnerskich.

Nagrody zostały ufundowane przez Microsoft oraz GovTech.

Partnerami wydarzenia byli: Microsoft, GovTech, PwC, Akademia Leona Koźmińskiego oraz Samorząd Studencki Akademii Leona Koźmińskiego.