Positive Impact Rating 2021
16.06.2021

Koźmiński w Positive Impact Rating jako jedyna uczelnia z Polski. Troska o wspólne dobro na pierwszym planie

Studenci Akademii Leona Koźmińskiego dostrzegają zaangażowanie uczelni w zakresie zrównoważonego rozwoju i jej troskę o ekologię. Przeprowadzony przez nich audyt i wystawione oceny sprawiły, że Koźmiński znalazł się wśród liderów pozytywnej zmiany i razem z 46 uczelniami z całego świata trafił do Positive Impact Rating (PIR).

Uczelnie biznesowe są poddawane ocenie, na ile spełniają wymogi Celów Zrównoważonego Rozwoju, jak oddziałują na otoczenie, nie tylko ucząc, ale też wprowadzając w życie dobre praktyki w siedmiu obszarach: w zarządzaniu, udziale w kulturze, jakości programów kształcenia, dydaktyce, wsparciu studentów oraz czy uczelnie angażują się społecznie i czy są wzorem do naśladowania. Tym samym PIR wprowadza nowy standard kształcenia w szkołach biznesu na świecie.

– Nadszedł czas na głębszą refleksję nad zrównoważoną przyrodniczo, społecznie i ekonomicznie przyszłością świata. A jaki będzie ten świat, zależy od przyszłych liderów, naszych dzisiejszych studentów – mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, rektor naszej Akademii. – Realizacja Celów Zrównoważonego Rozwoju opracowanych przez Global Compact, agendę ONZ, wyznacza nasz rozwój jako uczelni. Nie będziemy się angażować w projekty, które przyczyniają się do dewastacji naszej planety, za to wspieramy i będziemy wspierać wszystko, co jej służy.

Im większe problemy w otoczeniu społeczno-ekonomicznym uczelni, tym poważniejszą rolę ma ona do odegrania jako inicjator pozytywnych zmian. Dlatego w najwyższej kategorii Pionierów PIR znalazły się w tym roku aż trzy uczelnie z Indii. Do kategorii „Transforming Schools” zaliczono 24 uczelnie, wśród których znalazła się Akademia Leona Koźmińskiego, obok m.in. Aalto, EADA, Grenoble. W kategorii „Progressing Schools” umieszczono 18 szkół biznesu.

PIR to nie jest ranking, a rating, oparty na ocenach studentów szkół biznesu. W tym roku – przy podobnej liczbie uczelni w PIR – respondentów było trzykrotnie więcej niż poprzednio, co dowodzi rosnącego zainteresowania studentów rolą szkół biznesu w społeczeństwie. Celem PIR jest przy tym zwrócenie uwagi na etyczny, humanistyczny i ekologiczny wymiar edukacji biznesowej. W tegorocznej edycji studenci zaproponowali, żeby uczelnie całościowo wpisały się w gospodarkę obiegu zamkniętego, nie produkując żadnych odpadów, dbały o zdrową żywność, stosowały przejrzyste zasady zatrudniania kompetentnych osób, a także troszczyły się o lokalną społeczność. Studenci chcą, żeby do wszystkich programów nauczania wprowadzić kontekst zrównoważonego rozwoju. W Akademii Leona Koźmińskiego większość tych zaleceń już wprowadziliśmy w życie.

– Akademia Leona Koźmińskiego podjęła wiele wysiłków w celu realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, w tym ustanowienia naszej strategii zrównoważonego rozwoju i przełożenia jej na różne działania zorientowane na ESR, do których się zobowiązaliśmy. PIR jest doskonałym narzędziem, które pozwala nam monitorować tę podróż w kierunku pełnej zrównoważonej transformacji i czujemy się zaszczyceni, że PIR zauważył nasze wysiłki i ogólny postęp w tej dziedzinie – komentuje publikację raportu PIR prof. ALK dr hab. Aleksandra Przegalińska, prorektorka ALK.

PIR jest narzędziem dla nowej generacji agentów zmian i odpowiedzią na powszechne żądania, zwłaszcza ze strony młodych osób, aby szkoły biznesu wywierały pozytywny wpływ na współczesny świat.

Link do raportu: PIR Report 2021

Więcej informacji: https://www.positiveimpactrating.org/