25.05.2023

Kozminski Talks – nowy podcast Akademii Leona Koźmińskiego

Kozminski Talks – podcasty Akademii Leona Koźmińskiego, czyli rozmowy prowadzone przez badaczy z ALK z gośćmi – również badaczami - na temat zrealizowanych badań w wybranej dyscyplinie naukowej i implikacji dla społeczeństwa i biznesu.

Podczas drugiego odcinka posłuchacie o tym jak wielką wartością w biznesie buduje historia firm. O badaniach prowadzonych w tym zakresie oraz najciekawszych elementach w historii organizacji opowiadają pracownicy zakładu Historii Biznesu w ramach Katedry Zarządzania ALK - dr Anna Pikos i prof. Tomasz Olejniczak.

Posłuchaj i dowiedz się:

  • W jaki sposób historia biznesu uczy przedsiębiorczości i krytycznego myślenia?
  • Czego możemy nauczyć się z historii długowiecznych firmy w Polsce?
  • Dlaczego większość polskich firm nie wykorzystuje historii - zasobu, który jest darmowy i jednocześnie unikalny?
  • Jakie są najlepsze praktyki i przykłady firm, które wykorzystują swoją historię?
  • Jaką rolę odgrywać będzie historia firm za 30 lat?  

Więcej informacji o historii biznesu znajdziecie w poniższych publikacjach: 

1. Anna Pikos (2018), Continuity of Narratives: Reinterpretations of Polish Business History, Central European Management Journal, DOI 10.7206/jmba.ce.2450-7814.242 

2. Tomasz Olejniczak, Anna Pikos (2022), The evolution of genre: Systematic review of Polish corporate histories, Business History, DOI: 10.1080/00076791.2022.2117298  

3. Tomasz Olejniczak, Anna Pikos, Toshio Goto (2019), In search of continuity: Theoretical and methodological insights from a case study of a Polish centennial company, Journal of Management History, DOI: 10.1108/JMH-01-2018-0008  

 4. Tomasz Olejniczak, Anna Pikos (2017), Business History in Poland: Current State and Future Potential, Central European Management Journal, DOI 10.7206/jmba.ce.2450-7814.199 

Posłuchaj na Spotify: LINK

Posłuchaj na YouTube: LINK.