Konferencja naukowa „O mądrą i sprawną Polskę” z okazji setnej rocznicy urodzin Profesora Witolda Kieżuna

10 czerwca 2022 na naszej uczelni odbyła się konferencja naukowa „O mądrą i sprawną Polskę” z okazji setnej rocznicy urodzin Profesora Witolda Kieżuna, wybitnego ekonomisty, długoletniego wykładowcy naszej Akademii, powstańca warszawskiego. Organizatorami wydarzenia była nasza uczelnia oraz Uniwersytet Jagielloński. 

Tytuł konferencji nawiązuje do motta, które towarzyszyło Profesorowi przez całe życie. To także tytuł Księgi, jaką przygotowali z okazji jubileuszu współpracownicy i przyjaciele Profesora Kieżuna. Miał ją otrzymać w dniu swoich setnych urodzin. Księga została wydana i choć Pan Profesor już jej nie odbierze, stanowi pamiątkę i hołd złożony Uczonemu. 

Wydarzenie, którego celem było przypomnienie ważnych myśli i podsumowanie osiągnięć Profesora Kieżuna, rozpoczął Minister Adam Kwiatkowski, który odczytał list od Prezydenta RP Andrzeja Dudy. 

Konferencję poprzedziło uroczyste otwarcie sali im. Profesora Witolda Kieżuna. Dokonał tego wraz z córką Profesora i w obecności studentów oraz znamienitych gości Prezydent Honorowy naszej uczelni prof. Andrzej Koźmiński.