komunikat rektora news 26_11
26.11.2020

Komunikat Rektora w sprawie kontynuacji kształcenia w trybie zdalnym

Szanowni Państwo, Z uwagi na utrzymanie ograniczeń wprowadzonych przez rząd w zakresie kształcenia na uczelniach wyższych oraz obowiązywanie na terenie Warszawy tzw. czerwonej strefy ustanawiającej obostrzenia związane z obecną sytuacją epidemiczną w Polsce konieczne jest kontynuowanie kształcenia zdalnego. Z tego też względu tryb zdalny prowadzenia zajęć zostaje przedłużony do dnia 10 stycznia 2021 r.   Jednocześnie w nowym roku planujemy stopniowe przywracanie zajęć realizowanych w formie stacjonarnej i hybrydowej oraz możliwości korzystania z kampusu ALK, co będzie uzależnione od bieżącej sytuacji epidemicznej oraz obowiązywania ograniczeń rządowych.    Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek Rektor