Zaufanie do nadzoru finansowego w Polsce - raport
12.10.2021

Komisja Nadzoru Finansowego cieszy się zaufaniem konsumentów – tak wynika z badania przeprowadzonego przez prof. dr hab. Dominikę Latusek-Jurczak, dr Annę Pikos i dr. Marcina Wardaszko.

Zaufanie jest kluczowe dla dobrego funkcjonowania rynków finansowych. Zaufanie na rynku regulowanym tworzy się w interakcji pomiędzy trzema grupami podmiotów: nadzorem regulacyjnym, dostawcami produktów i usług oraz konsumentami. W obszarze regulowanego rynku finansowego w Polsce podmioty te to: Komisja Nadzoru Finansowego, dostawcy produktów i usług w obszarze nadzorowanym przez KNF oraz konsumenci.  

Za wskaźnik zaufania do rynku finansowego często przyjmuje się zaufanie konsumentów do firm – podmiotów regulowanych. Najczęściej badania te opierają się na pytaniach o ogólną ocenę podmiotu („Jak ocenia Pan/Pani działalność…?”) lub wprost o deklarację poziomu zaufania („Czy ufa Pan/Pani...?”). Jest to niepełny obraz pomijający nadzór, który odgrywa kluczową rolę w procesie budowy zaufania. Brakuje badań diagnozujących zaufanie do regulatora rynku, czyli Komisji Nadzoru Finansowego, w wymiarze zarówno zaufania obywateli, jak i zaufania podmiotów regulowanych.  

„Nasze badanie jest próbą zaadresowania tej luki i diagnozy zaufania konsumentów do nadzoru finansowego. Natomiast jeśli chodzi o zaufanie na linii nadzór – podmioty regulowane, jest ono obecnie badane w międzynarodowym projekcie badawczym Trust in Governance and Regulation in Europe (www.tigre-project.eu). Wspólnie, oba te badania, pokażą pełny obraz zaufania w polskim sektorze finansowym w zakresie regulowanych produktów i usług” – mówi prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak, Kierownik Katedry Zarządzania oraz Dyrektor Centrum Badań nad Zaufaniem w Akademii Leona Koźmińskiego.  

Cały raport „Zaufanie do nadzoru finansowego w Polsce” znajduje się TUTAJ.

Artykuł nt. raportu w Rzeczpospolitej