Zarządzanie i marketing
 Kolejny poziom wirtualizacji
Kolejny poziom wirtualizacji
Jeśli chodzi o nową normalność, to jej najważniejszymi wyznacznikami – według mnie – są fenomeny związane z wirtualizacją nieoczekiwanych obszarów życia. Pojawiły się nowe obszary tzw. experience economy. Nowe technologie sprawiają, że ludzie mogą w coraz...
Społeczeństwo, jednostki i firmy w nowej normalności
Społeczeństwo, jednostki i firmy w nowej normalności
Będziemy jeszcze bardziej zindywidualizowani, zintegrowani z najbliższym kręgiem ludzi: rodziną, przyjaciółmi i znajomymi. Przed pandemią, w porównaniu do innych krajów Europy, byliśmy społeczeństwem stacjonarnym, niewiele czasu spędzaliśmy w przestrzeni...
Nowa normalność wymaga nowych liderów
Nowa normalność wymaga nowych liderów
Ostatnie kilka miesięcy było dużym wyzwaniem dla wielu organizacji i jednostek. Pandemia spowodowała wiele zmian w życiu zawodowym i prywatnym. Nastąpił bardzo duży wzrost pracy zdalnej, zmieniły się godziny świadczenia pracy, wiele firm rozpoczęło lub wzmocniło...
Myślenie strategiczne w czasie i po COVID-19
Myślenie strategiczne w czasie i po COVID-19
Większość przedsiębiorstw formułuje strategię, kreśląc wizję pożądanej przyszłości...
Anormalna normalność. Nowy przebój czy zgrana płyta
Anormalna normalność. Nowy przebój czy zgrana płyta?
„Nowa normalność” to termin stworzony przez makroekonomistów ponad 10 lat temu dla oceny warunków funkcjonowania gospodarek po kryzysie walutowym. Obecnie ten termin jest wyraźnie nadużywany (podobnie jak szereg innych terminów, np. start-upy). Stosowany jest...
The world is temporarily closed
Nowa normalność
Jeżeli przez „nową normalność” mamy rozumieć względną stabilizację, która nastąpi po obecnym okresie turbulencji, to na razie (w dającej się przewidywać przyszłości) nie ma na co czekać.
Czym jest zielona ścieżka
Czym jest ZIELONA ŚCIEŻKA?
Na wykładach i szkoleniach potrzebowałam ciągu logicznego do budowania wśród odbiorców wyobrażenia, czym jest stan zaangażowania w wykonywanie określonych czynności. Ciekawiło mnie, jak to się dzieje, że niektóre rzeczy robimy chętnie, a inne ustawiamy ciągle...