Prawo i administracja
Pani Małgorzata Sokołowicz, pracownik Dziekanatu Kolegium Prawa, została odznaczona złotym medalem za długoletnią służbę.
Trójka absolwentów prawa naszej Akademii robi karierę w USA - zdecydowali się wykonywać tam zawód radcy prawnego lub adwokata oraz kontynuować edukację po ukończeniu u nas jednolitych magisterskich na kierunku prawo.
Wśród najlepszych uczelni kształcących prawników jest Akademia Leona Koźmińskiego – wynika z opublikowanego dziś rankingu wydziałów prawa „Dziennika Gazety Prawnej”.
Czasopismo prawnicze „Krytyka Prawa. Niezależne studia nad prawem”, wydawane przez naszą Akademię, przeszło pozytywnie ocenę Content Selection & Advisory Board i zostanie włączone do bazy czasopism SCOPUS.
international society
Fun at Work
Jakie jest najlepsze narzędzie do budowania zaangażowania, do zwiększania wydajności i efektywności? Adekwatna pochwała umiejętnie przekazana w dobrym miejscu i czasie. Dobrze podana informacja zwrotna to zastrzyk motywacji – buduje ducha zespołu, wzmacnia relacje i...
Wydział Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego otrzymał II miejsce w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej” w kategorii uczelni niepublicznych.