News

Projekt Humans in Digital Logistics (HuLog) uzyskał finansowanie w wysokości 1,5 mln euro w ramach europejskiego programu CHANSE
Akademia Leona Koźmińskiego jest partnerem w międzynarodowym projekcie o wartości niemal 1.5 mln EURO. Projekt pt. HuLog: Humans in Digital Logistics realizowany będzie w ramach programu CHANSE finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Kierownikiem zespołu po...