20-lecie Kolegium Prawa
31.05.2022

Jubileusz 20-lecia Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego - Zjazd Absolwentów

20 lat temu 38 pierwszych studentów prawa w Akademii Leona Koźmińskiego kończyło pierwszy rok nauki.

W sobotę, 28 maja świętowaliśmy 20-lecie istnienia Kolegium Prawa w Akademii Leona Koźmińskiego. Choć wydaje się, że 20 lat to niezbyt długo, to podczas spotkania wykładowców i absolwentów było jednak co wspominać. Było też dużo powodów do dumy, bo dziś prawo w Koźmińskim jest wymieniane wśród najlepszych kierunków prawniczych w Polsce, a jego absolwenci wykształceni w interdyscyplinarnym i wielokulturowym środowisku Uczelni wyróżniają się nie tylko doskonałym przygotowaniem do wykonywania zawodów prawniczych, ale i znakomitym rozumieniem reguł rządzących gospodarką i polityką. Z radością słuchaliśmy opowieści naszych absolwentów realizujących różne ścieżki zawodowe dzięki solidnemu przygotowaniu merytorycznemu na studiach, zaszczepionej tutaj ciekawości świata i umiejętności szukania nieoczywistych inspiracji dla dokonywania życiowych wyborów. 

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Grzegorz Mazurek podkreślił w wystąpieniu inauguracyjnym, że to, co wyróżnia absolwentów prawa, nazywa się „duchem Koźmińskiego”, a wyraża się w takich cechach, jak przedsiębiorczość, interdyscyplinarność, orientacja etyczna, nastawienie na wiedzę. Rektor pogratulował absolwentom sukcesów zawodowych i prosił, by nie tracili łączności z Uczelnią, w której murach zawsze są mile widziani, a która stwarza coraz szersze możliwości rozwoju osobistego i zawodowego.

Z perspektywy 20 – lecia działalności widoczny jest rozwój Kolegium Prawa przejawiający się i w liczbach – obecnie Kolegium Prawa zatrudnia około stu wykładowców, a na studiach magisterskich kształci się ponad tysiąc studentów, z czego zdecydowana większość na studiach stacjonarnych – i we wzrastającym potencjale badawczym. Zdobyliśmy uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinie: prawo. Pracownicy Kolegium prowadzą nowatorskie badania w wielu kierunkach, m.in. w zakresie przestępczości w Internecie, nowoczesnych technologii, AI, prawa kosmicznego, oprócz rozwijania tradycyjnych dyscyplin, takich jak prawo karne, prawo cywilne, prawo pracy, prawo UE, itd., a ich publikacje znajdują uznanie nie tylko w polskiej nauce. Ambicją Kolegium jest też dążenie do doskonalenia poprzez kształcenie prawników na seminarium doktorskim, w ramach którego tworzymy warunki do zdobywania stopni naukowych i prowadzenia działalności naukowej. 

Nasze osiągnięcia zawdzięczamy znakomitej Kadrze Profesorów, która stworzyła Kolegium Prawa, wkładając trud i serce w ukształtowanie studiów prawniczych w Uczelni biznesowej, wizjonersko wówczas wytyczając ścieżki jego rozwoju, których pokonywanie pozwoliło na dotarcie do miejsca, w którym jesteśmy dziś. Wspominaliśmy Tych z grona Akademików, którzy już odeszli, żywiąc głęboką wdzięczność za to, ile uczynili dla Kolegium i dla całej Uczelni.   

Jubileusz sprzyjał również podejmowaniu trudnych pytań dotyczących modelu kształcenia prawniczego w dobie zmieniającego się cywilizacyjnie i technologicznie świata. O przyszłości kształcenia młodych prawników rozmawiali znamienici Goście Jubileuszu: prof. dr hab. Jolanta Jabłońska-Bonca, prof. ALK dr hab. Monika Całkiewicz, prof. UŚ dr hab. Dariusz Szostek oraz prof. UŚ dr hab. Maciej Szpunar, poszukując rozwiązań zapewniających młodym adeptom prawa odpowiednie przygotowanie zawodowe, umiejętności myślenia cyfrowego i w rezultacie jak najlepszy start zawodowy. W debacie nie zabrakło wątków osobistych i wspomnień Prelegentów dotyczących studiowania prawa i przełożenia tego na ich kariery. 

Uroczystość Jubileuszu i debatę poprowadzili, debiutując w tej roli, studenci prawa: Agata Ordon, Aleksandra Knap, Dominik Bałdyga, profesjonalnie i z nutką młodzieńczego wdzięku.   

Absolwenci, którzy przybyli na swój Zjazd, uczestniczyli w warsztatach nt. "Virtuality Reality" (prowadzili je prof. Monika Całkiewicz i dr Mateusz Woiński) oraz "Profesjonalny networking" (prowadzone przez pracowników Biura Karier i Współpracy z Absolwentami).

Na zakończenie uroczystości były rozmowy i wspomnienia snute nad lampką szampana i jubileuszowym tortem.

Wszystkim znamienitym Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością, Naszym Wspaniałym Wykładowcom, Pracownikom, Absolwentom i Studentom składamy serdeczne podziękowania za wspólne świętowanie pierwszej „20” Kolegium Prawa! Dziękujemy! Wspierajcie nas, aby kolejne Jubileusze były również okazją do dumy i radości. 

Zdjęcia z uroczystości: TUTAJ

Z okazji Jubileuszu 20-lecia Kolegium Prawa przygotowaliśmy okolicznościowy Album, ilustrujący naszą akademicką historię, do którego obejrzenia serdecznie zapraszamy w wersji elektronicznej pod linkiem: TUTAJ