07.02.2023

Język wolny od wojny, czyli komunikacja bez przemocy

Przekonanie, że pokój nie jest jedynie efektem działań polityczno-ekonomicznych, ale codziennością, w której każdy z nas wyraża swoje zdanie, połączyło ekspertów psychologii, nauk społecznych oraz biznesu w opracowaniu praktycznego poradnika. Publikacja to również wyraz ogromnych chęci budowania kultury pokoju na co dzień.

Przemoc dotyczy wszystkich i każdego obszaru codzienności. Zdaniem autorów poradnika „Język wolny od wojny. Budowanie kultury pokoju społecznego i przeciwdziałanie przemocy”, podstawowym narzędziem przeciwdziałania w tym kontekście jest komunikacja i sposób porozumiewania się z innymi. Komunikacja – wyrażanie swojego zdania – to jednak zarówno mówienie, postawy, gesty, jak i podejmowane decyzje. 

W poradniku zawarte zostały przykłady przemocowych doświadczeń dzieci, młodzieży, pracowników, osób starszych oraz przedstawicieli życia publicznego. Idąc krok dalej, wyjaśniony został model komunikacji oraz mechanizm powstawania nieporozumień, prowadzących często do przemocy i języka nienawiści. Autorzy poradnika sformułowali kilka wskazówek, dzięki którym każdy może poprawić skuteczność swojej komunikacji i zadbać o język wolny od przemocy.

Dr Agata Jastrzębowska, psycholog społeczna z Akademii Leona Koźmińskiego, pomysłodawczyni kampanii społecznej „Mów do mnie grzecznie” i jedna z autorek poradnika podkreśla, że „budowanie pokoju na świecie wymaga od każdego z nas znalezienia najpierw porozumienia ze sobą samym, poczucia więzi z innymi ludźmi i kierowania się humanistycznymi wartościami”.

Przygotowany przez ekspertów poradnik czerpie z nurtu „porozumienia bez przemocy”. Nie jest zestawem technik, ale propozycją podejścia oraz sposobem postrzegania języka serca. Zdaniem samych autorów, ale też czytelników, z poradnikiem powinni zapoznać się wszyscy, dla których skuteczna komunikacja i kultura pokoju jest ważna – zarówno w kontekście osobistym, jak i zawodowym.

- - - - -  Poradnik powstał na bazie materiałów wypracowanych przez autorów – dr Agatę Jastrzębowską (Akademia Leona Koźmińskiego), dr Konrada Ciesiołkiewicza (Komitet Dialogu Społecznego KIG) oraz Tomasza Majewskiego (NVC Solutions) – podczas warsztatów Campus Polska Przyszłości w sierpniu 2022 roku. Publikacja dostępna jest online.