Umowa z Tergo
02.12.2022

Jako pierwsza uczelnia w Polsce zmierzymy ślad węglowy uczelni i każdego kierunku studiów.

Wykorzystamy do tego narzędzia firmy TerGo, której misją jest ochrona planety i całej ludzkości. 2 grudnia 2022 r. Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowę z TerGo w sprawie dostępu do jej narzędzi. Podpisanie dokumentu odbyło się w formie cyfrowej, bez konieczności drukowania umów.

Nasza uczelnia od dawna wdraża proekologiczne rozwiązania, podporządkowując je celom zrównoważonego rozwoju, przyjętym w strategii. Ograniczyliśmy zużycie energii przez termomodernizację i fotowoltaikę, segregujemy śmieci, ograniczamy zużycie papieru i plastiku, założyliśmy miejską pasiekę. Teraz dowiemy się dokładnie, ile CO2 produkują zajęcia dydaktyczne i inne aktywności na uczelni i w jaki sposób moglibyśmy ograniczyć ich negatywne oddziaływanie na środowisko, uzyskując w zamian tzw. kredyty węglowe. Można będzie je zamieniać choćby na nasadzenia drzew na nieużytkach.

Jako jednostka naukowa, Koźmiński zobowiązuje się nie tylko do ograniczania emisji CO2, ale także do wpływania na postawy studentów i wszystkich interesariuszy. W ramach rozwiązań TerGo każdy student może uzyskać wyliczenia własnego śladu węglowego, jaki wiąże się z uzyskaniem dyplomu.

Na zdjęciu: Rektor naszej Akademii prof. Grzegorz Mazurek i Ewelina Sasin, współzałożycielka i COO TerGo