HR Tech – jak cyfrowe narzędzia wspierają procesy HR?

Transformacja cyfrowa objęła już praktycznie każdy obszar zarzadzania zasobami ludzkimi. Rozwiązania HR Tech dostarczają nowoczesne systemy do obsługi kluczowych procesów HR. Dzięki nim możemy nie tylko zautomatyzować czynności związane z kadrowo-płacową obsługą pracowników, ale również usprawnić proces rekrutacji, onboardingu czy rozwoju pracowników. Jak jeszcze nowe technologie mogą wspierać pracę działów HR?

People analytics – pracownik w liczbach

Dane odgrywają kluczową rolę w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi, zmieniając sposób, w jaki firmy angażują, rozwijają i utrzymują pracowników. Pozyskane informacje dostarczają wglądu w wydajność, zaangażowanie oraz potrzeby każdego członka zespołu, co umożliwia podejmowanie lepszych decyzji i opracowywanie strategii HR. Dzięki nowoczesnym narzędziom, firmy mogą dokładnie analizować procesy rekrutacji, selekcji i rozwoju pracowników. Co równie ważne, pozyskane informacje pomagają identyfikować talenty, tworzyć spersonalizowane ścieżki kariery oraz dostosowywać programy szkoleniowe. Analityka pracownicza oparta na danych pomaga w śledzeniu efektywności, identyfikowaniu obszarów wymagających poprawy i podejmowaniu szybkich reakcji.  

Twardy HR, czyli obsługa dokumentacji pracowników

Nowe technologie w obszarze twardego HR przekształcają sposób, w jaki firmy zarządzają dokumentacją pracowników. Automatyzacja eliminuje rutynowe, czasochłonne zadania, pozwalając działom HR skupić się na bardziej strategicznych i wartościowych działaniach. Wszystko to przekłada się na efektywność, satysfakcję pracowników oraz osiągnięcie celów organizacyjnych. Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji pracowniczej. Wiąże się to z wydrukiem wielu dokumentów, które należy przechowywać przez 10 lat. Dużo lepszą alternatywą jest elektroniczna dokumentacja. Dzięki niej dane i dokumenty wszystkich pracowników przechowywane są w chmurowym systemie HR, co minimalizuje ryzyko utraty informacji, ułatwia dostęp do niej i usprawnia audyty, tworząc spójne i uporządkowane cyfrowe archiwum.  

Automatyzacja może całkowicie zlikwidować przepływ papierowych dokumentów. Jeden system obsługuje wiele obszarów HR, takich jak planowanie grafików pracy, zapotrzebowania na pracowników czy rejestracja czasu pracy. Cyfrowy HR to nie tylko możliwość szybkiej obsługi pracowniczej, ale również planowania i podsumowywania działań przedsiębiorstwa. Dzięki wykorzystaniu analityki i raportów można zestawić np. planowane i zrealizowane przez pracowników godziny pracy, wynagrodzenia w wybranym okresie czy nieopłacone faktury.  

Automatyzacja onboardingu

Cyfryzacja sprowadza się nie tylko do twardego HR, kwestii proceduralnych czy operacyjnych. Digitalizacja skupia się również na aspektach humanistycznych, emocjonalnych i psychologicznych związanych z pracownikami. Jednym z wielu wyzwań, z jakimi mierzy się niemal każdy pracodawca jest onboarding. Jest to długi i wymagający proces wdrażania pracownika w nowe środowisko pracy. Raport Onboarding po polsku: Jak naprawdę wygląda wdrożenie pracowników w polskich firmach? (źródło) wskazuje, że tzw. koszty ludzkie stanowią aż 33% ceny, jaką pracodawcy płacą za wdrożenie nowego pracownika. Nowoczesne narzędzia automatyzujące proces pozwolą zaoszczędzić aż 40% czasu pracy zaangażowanych osób, co przekłada się na zmniejszenie kosztu o 13%. Podstawą skutecznego onboardingu jest przełożenie go na mierzalny, zautomatyzowany proces z zachowaniem zasad „6P”: planuj, przygotuj, poinformuj, pomagaj, pytaj i bądź produktywny. W tym celu warto posłużyć się narzędziem, które ułatwi realizację zadań.

Przeniesienie procesów rekrutacji do chmury

Automatyzacja procesów rekrutacyjnych to jednocześnie oszczędność czasu dla rekruterów, jak i budowanie pozytywnego candidate experience. Osoba odpowiedzialna za rekrutacje nie musi ręcznie wprowadzać do bazy setek CV ani wysyłać podziękowań za udział w procesie. Systemy automatycznie tworzą profile kandydatów i masowo wysyłają spersonalizowane wiadomości. Dane pozyskiwane w procesie rekrutacji i selekcji pozwalają również na dokładne analizowanie profili kandydatów. Analiza danych umożliwia identyfikację ich cech i umiejętności. Dzięki temu firmy mogą dokładniej dopasowywać kandydatów do wymagań stanowiska.

Cyfrowa obsługa szkoleń

Automatyzacja obsługi szkoleń w firmach to kolejna innowacja w dziedzinie zarządzania zasobami ludzkimi. Dzięki nowoczesnym technologiom, procesy związane z planowaniem, organizacją i monitorowaniem szkoleń mogą zostać znacząco usprawnione. W jaki sposób? System umożliwia tworzenie harmonogramów szkoleń z uwzględnieniem dostępności uczestników, trenerów oraz sal. Natomiast elektroniczne formularze rejestracyjne pozwalają pracownikom zapisywać się na szkolenia online lub stacjonarne. To eliminuje konieczność zbierania i przetwarzania papierowych zgłoszeń. Następnie narzędzia mogą automatycznie wysyłać powiadomienia e-mailowe lub SMS z potwierdzeniem rejestracji, przypomnieniami o zbliżającym się szkoleniu oraz linkami do materiałów i zasobów. Dużą popularnością cieszą się platformy e-learningowe, które umożliwiają udostępnianie materiałów szkoleniowych w formie elektronicznej. Uczestnicy mają dostęp do treści przed, w trakcie i po szkoleniu. Automatyzacja pozwala również na monitorowanie postępów uczestników, przeprowadzanie ankiet ewaluacyjnych, a co za tym idzie, dopasowywanie oferty szkoleń do potrzeb pracowników.  

Automatyzacja procesu ocen pracowniczych

Ocena okresowa to forma podsumowania postępów pracy i możliwości danego pracownika. Dzięki niej łatwiej podjąć decyzję o zmianie obowiązków pracownika czy ewentualnych premiach. Do niedawna oceny okresowe składały się z długich ankiet wypełnianych przez samego pracownika, bezpośredniego przełożonego oraz pracodawcę. Wykorzystanie systemów automatyzacyjnych pozwala na przyspieszenie całego procesu. Dzięki dostępnym narzędziom dużo łatwiej jest ocenić ewentualny rozwój pracownika, przeprowadzić analizę i wygenerować raport.

Najważniejsze kompetencje specjalistów w zakresie digitalizacji HR

Rozwój technologii w obszarze HR to szansa na ograniczenie czasochłonnych obowiązków w codziennej pracy. Nie oznacza to, że systemy automatyzacyjne całkowicie zastąpią pracę ludzką. Specjaliści, którzy zajmują się szeroko pojmowanymi zasobami ludzkimi, powinni posiadać zestaw określonych kompetencji, takich jak znajomość nowych technologii, umiejętność analizy danych, zarządzanie relacjami pracowniczymi czy budowanie ścieżek karier i planów sukcesji.  

Nasza uczelnia wyposaża specjalistów i managerów w kompleksową wiedzę i umiejętności, które są niezbędne w zdigitalizowanej branży HR. Osoby, które planują swoją przyszłość z HR lub chcą rozwijać swoją karierę zawodową w tym kierunku, zapraszamy do aplikowania na studia II stopnia HR TECH Biznes Partner i Trener Biznesu. Realizowane przedmioty będą dotyczyć wielu zagadnień związanych z zarządzaniem kapitałem ludzkim, takich jak rekrutacje i selekcja, szkolenia i rozwój czy zarządzanie wynikami. Tradycyjne przedmioty HR-owe będą uzupełnione przez zajęcia dotyczące technologii w HR, takich jak systemy informatyczne, media społecznościowe i sztuczna inteligencja. Absolwenci studiów na tym kierunku mają szerokie perspektywy zatrudnienia, zarówno w przedsiębiorstwach na stanowiskach HR Manager/Director, HR TECH Biznes Partner, HR Business Partner, jak i w firmach szkoleniowych i konsultingowych. 

Czytaj także