Feedback czy feedforward – które narzędzie jest bardziej skuteczne?

Feedback i feedforward to znane sposoby modelowania zachowań pracowników. Mają na celu rozwój i zwiększenie motywacji członków zespołów. Jednak, czym tak naprawdę różnią się obydwa podejścia? Czy któreś z nich jest bardziej efektywne w organizacji?

Feedback - Feedforward

 

Czym różni się feedback od feedforwardu?

Najprościej mówiąc feedback dotyczy oceny wyników lub efektywności działań pracowników. Pozwala organizacjom zrozumieć, jakie działania były skuteczne lub nieskuteczne i jak można je zoptymalizować w przyszłości. Głównym celem feedbacku jest poprawa efektywności działań – managerowie mogą w prosty sposób zidentyfikować obszary, które wymagają ulepszeń. Co więcej, pozytywny feedback może być źródłem motywacji dla pracowników i zespołów, nagradzając ich za dobre wyniki. Natomiast feedforward, znany również jako informacje wsteczne, jest koncepcją, która koncentruje się na zapobieganiu problemom przed ich wystąpieniem. Oznacza to, że przełożony dokonuje oceny potencjalnych problemów na etapie planowania, a następnie przygotowuje strategie w celu ich uniknięcia lub skutecznego zaradzenia. Jest to proaktywna strategia, która pomaga organizacjom uniknąć problemów, zanim staną się one realnymi zagrożeniami.  

Feedback i feedforward są dwoma kluczowymi narzędziami w zarządzaniu. Oba są istotne, ale różnią się swoim podejściem do informacji i czasem ich wykorzystania. Organizacje, które potrafią w sposób wyważony korzystać zarówno z feedbacku, jak i feedforwardu, mają większą szansę na powodzenie kolejnych działań. Feedback pozwala managerom wyciągać wnioski z przeszłości, podczas gdy feedforward pomaga im przygotować się na przyszłość i unikać potencjalnych problemów.

Które narzędzie jest lepsze?

Zarówno feedback, jak i feedforward są narzędziami, które rozwijają kompetencje pracowników. Pierwsze podejście niesie za sobą pewne zagrożenia. Reaktywna postawa nie zawsze jest pozytywnie odbierana przez członków zespołów. Nieumiejętne wykorzystywane feedbacku może wywoływać negatywne emocje u pracowników, co zmniejszyć ich zaangażowanie i motywację. Jednak konstruktywna informacja zwrotna umożliwia pracownikom ocenę swojej pracy i zrozumienie, w jakich obszarach są mocni, a w jakich mogą wymagać poprawy. Daje to pracownikom szansę na rozwijanie swoich umiejętności i polepszenie wydajności. Ponadto regularny feedback sprzyja otwartej komunikacji w miejscu pracy. Pracownicy czują się bardziej komfortowo, dzieląc się swoimi pomysłami i obawami, kiedy wiedzą, że ich opinie są cenione.

Feedforward nie jest ani oceną, ani krytyką, co sprawia, że pracownicy mają większy dystans na spotkaniach i mogą skoncentrować się na poszukiwaniach nowych rozwiązań. W przypadku tego narzędzia managerowie wykorzystują wiedzę i doświadczenie członków zespołu, aby uniknąć potencjalnych problemów, zanim się pojawią. Wybór narzędzia zależy od kontekstu i celów, jakie chcemy osiągnąć. W praktyce wiele organizacji korzysta zarówno z feedbacku, jak i feedforwardu, które w połączeniu mogą zapewnić kompleksowy rozwój pracowników i skuteczność działań. Warto dostosować swoje podejście w zależności od konkretnego zadania, projektu i sytuacji.

Osoby, które chcą rozwijać swoje kompetencje managerskie, budować zaangażowane zespoły i wdrażać partycypacyjny styl zarządzania zapraszamy do udziału w szkoleniu Delegowanie – Feedback – Feedforward. Na zajęciach uczestnicy usystematyzują wiedzę i poznają najefektywniejsze techniki oraz praktyki delegowania, dawania feedbacku i feedforwardu. Program skupia się na rozwoju praktycznych kompetencji managerskich, odgrywaniu ról oraz przygotowywaniu scenariuszy rozmów. Zajęcia warsztatowe to doskonała okazja do poznania trendów, inspiracji i ukształtowania indywidualnego stylu zarządzania.

 

Czytaj także