Zarzązdanie zmianą

Dlaczego zarządzanie zmianą?

W Twojej organizacji zachodzą różne zmiany. Każdego dnia podejmowane są nowe inicjatywy, których celem jest poprawa wyników, zwiększenie zysków oraz zwiększenie przewagi nad konkurencją. Możesz wdrażać technologię umożliwiającą w większym stopniu pracę zdalną, przeprojektować proces, aby zapewnić zgodność z przepisami lub przeprowadzić ogólnofirmowe przekształcenia związane z doświadczeniem klienta.

Istnieje wspólny mianownik dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów Twojej inicjatywy: LUDZIE. Twoje inicjatywy wpływają na sposób, w jaki poszczególni ludzie wykonują swoją pracę: różnego rodzaju  procesy, przyjmują różne role, organizację zadań, struktury raportowania, zachowania, a nawet ich tożsamość w organizacji.

Zarządzanie zmianą to podejście, które należy zaadaptować i zastosować, aby inicjatywy przynosiły oczekiwane rezultaty i wyniki. Oto dlaczego potrzebujesz zarządzania zmianą:

  • Rozwijaj się w nieustannie zmieniającym się świecie
  • Zapewnienie zwrotu z inwestycji zależnej od ludzi
  • Zlikwidowanie luki między wymaganiami a wynikami
  • Zwiększenie prawdopodobieństwa sukcesu projektów
  • Ograniczenie krytycznego ryzyka misji
  • Wykorzystaj szansę na zmianę
  • Szanuj prawa pracowników

Autorem opracowania jest Krzysztof Ogonowski, który w Akademii Leona Koźmińskiego prowadzi szkolenie PROSCI Change Management Certification Program

Przeczytaj cały artykuł: kliknij tu