Digital health – jak nadążyć za zmianami w sektorze MedTech?

Sektor digital health otwiera nowe możliwości w obszarze opieki zdrowotnej i wpływa na nasze codzienne życie. Rozwój technologii cyfrowych i innowacyjnych rozwiązań pomaga rozszerzyć dostęp, wypełnić luki w opiece medycznej oraz umożliwić bardziej spersonalizowane leczenie bez barier geograficznych. Jakie jeszcze ma znaczenie digital health i rozwój firm z sektora MedTech?

Czym jest Digital health?

Digital health to dynamicznie rozwijająca się dziedzina, która wykorzystuje technologie cyfrowe i innowacyjne rozwiązania w celu poprawy opieki zdrowotnej, zarządzania zdrowiem i zdrowego stylu życia. Jest to szeroki obszar, w którym technologia informacyjno-komunikacyjna, sztuczna inteligencja, analiza danych, telemedycyna i wiele innych rozwiązań zmieniają sposób, w jaki dostarczana jest opieka medyczna. Technologia Internetu rzeczy umożliwia podłączenie urządzeń medycznych i czujników, które monitorują nasze funkcje życiowe. Telemedycyna pozwala na zdalne konsultacje medyczne, eliminując konieczność wizyt w przychodni. Natomiast sztuczna inteligencja i analiza danych pomagają w diagnozowaniu chorób, opracowywaniu personalizowanych planów leczenia i przewidywaniu wyników zdrowotnych. Technologie ułatwiają również monitorowanie zdrowia, co umożliwia wczesne wykrywanie problemów i szybsze reagowanie na nie. Zwiększają także efektywność i precyzję diagnozowania, leczenia i monitorowania postępów pacjentów. Dzięki wymianie danych elektronicznych i integracji systemów informacyjnych, zespoły medyczne mogą lepiej koordynować opiekę i podejmować bardziej świadome decyzje.

Jakie rozwiązania oferuje digital health?

Digital health ma potencjał zmienić sposób, w jaki dbamy o nasze zdrowie. Rozwiązania cyfrowe, aplikacje i narzędzia są kluczowymi elementami tego dynamicznie rozwijającego się obszaru. Wśród wielu rozwiązań cyfrowych, aplikacje mobilne odgrywają istotną rolę. Dzięki nim możemy świadomie zarządzać naszymi nawykami zdrowotnymi i otrzymywać cenne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. Kolejnym ważnym obszarem digital health jest telemedycyna. Ta forma zdalnej opieki zdrowotnej umożliwia pacjentom konsultacje medyczne przez komunikację wideo lub telefoniczną. Pacjenci mogą uzyskać porady lekarzy, otrzymać diagnozy czy recepty, bez konieczności fizycznego udania się do przychodni. Telemedycyna poprawia dostęp do opieki zdrowotnej, zwłaszcza dla osób mieszkających w odległych regionach lub z ograniczoną mobilnością. Inne rozwiązania cyfrowe wykorzystujące technologie Internetu rzeczy (IoT) również mają duże znaczenie w digital health. Inteligentne zegarki i opaski monitorujące tętno, aktywność fizyczną i sen pomagają śledzić naszą kondycję i motywują do prowadzenia zdrowszego trybu życia. Istnieją także inteligentne urządzenia medyczne, takie jak glukometry czy ciśnieniomierze, które pozwalają pacjentom monitorować poziom glukozy we krwi lub ciśnienie krwi w domowym zaciszu. Dane te można łatwo udostępnić lekarzom, co pozwala na bieżące monitorowanie stanu zdrowia i wprowadzanie ewentualnych zmian w leczeniu. Nieodłącznymi elementami digital health są również sztuczna inteligencja (AI) i analiza danych. AI może pomóc w diagnozowaniu chorób, analizie obrazów medycznych, identyfikowaniu czynników ryzyka i prognozowaniu wyników zdrowotnych na podstawie dużych zbiorów danych medycznych. Analiza umożliwia wykrywanie wzorców i trendów w zdrowiu populacji oraz wspomaga podejmowanie lepszych decyzji medycznych.

Oczekiwania a rzeczywistość

Podczas rozwoju digital health napotykamy również pewne bariery, które mogą utrudniać pełne wykorzystanie potencjału technologii cyfrowych w opiece zdrowotnej. Zgodnie z raportem Digital Medical Devices: Paths to European Harmonisation (źródło) przygotowanym przez międzynarodową organizację EIT Health, do głównych wyzwań i barier można zaliczyć:

 • Bezpieczeństwo danych: ochrona danych medycznych jest kluczowym wyzwaniem w digital health. Wrażliwe informacje medyczne muszą być odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych. Konieczne są ścisłe regulacje i protokoły bezpieczeństwa, aby zapewnić poufność i integralność danych pacjentów.
 • Brak standaryzacji: w digital health istnieje wiele różnych platform, systemów i aplikacji, które nie zawsze są ze sobą kompatybilne. Brak standaryzacji utrudnia wymianę danych między różnymi ośrodkami medycznymi i ogranicza interoperacyjność systemów. Konieczne jest stworzenie jednolitych standardów, które umożliwią płynną wymianę informacji medycznych.
 • Nierówności dostępu: pomimo rosnącej popularności digital health, nadal istnieją nierówności dostępu do technologii i infrastruktury. Nie wszyscy mają dostęp do smartfonów, szerokopasmowego internetu czy kompetencji cyfrowych, które są niezbędne do korzystania z rozwiązań cyfrowych. Konieczne jest podjęcie działań, aby zapewnić równy dostęp do digital health dla wszystkich grup społecznych.
 • Brak zaufania i akceptacji: wprowadzanie nowych technologii i rozwiązań w dziedzinie opieki zdrowotnej może spotkać się z oporem i niechęcią ze strony pacjentów i personelu medycznego. Obawy dotyczące prywatności danych, jakości opieki i utraty bezpośredniego kontaktu z lekarzem mogą stać się przeszkodą w kwestii wdrażania innowacji. Ważne jest budowanie zaufania poprzez edukację, skuteczne komunikowanie korzyści i dowodów na skuteczność tych rozwiązań.
 • Aspekty prawne i regulacyjne: rozwój digital health wymaga odpowiednich regulacji prawnych, które uwzględniają ochronę danych medycznych, standardy bezpieczeństwa i etykę. Konieczne jest opracowanie odpowiednich przepisów prawnych, które regulują działalność w obszarze digital health i zapewniają odpowiednią ochronę pacjentów.

Nadrzędnym celem rozwoju innowacji w obszarze MedTech powinno być zawsze dobro pacjenta. W tym kontekście konieczne jest uwzględniane potrzeb i opinii pacjentów w rozwiązaniach technologicznych stosowanych w obszarze ochrony zdrowia, a także wdrożenie na stałe do obszaru zdrowia rozwiązań, które do tej pory się sprawdziły.  

Inwestycje w cyfrowe zdrowie

Istnieje kilka czynników napędzających wzrost sektora technologii medycznych. Przede wszystkim rozwój telemedycyny przyspieszyła pandemia COVID-19, wymuszając na wielu osobach korzystanie z cyfrowych rozwiązań w medycynie. Zdrowie i opieka zdrowotna są priorytetem dla społeczeństw na całym świecie, a zapotrzebowanie na innowacyjne technologie medyczne jest coraz większe. Szybki postęp w dziedzinie technologii, takich jak sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe, telemedycyna, robotyka czy nanotechnologia, stwarzają nowe możliwości dla MedTech. Te innowacje umożliwiają rozwój bardziej precyzyjnych narzędzi diagnostycznych, bardziej efektywnych terapii, poprawę monitorowania pacjentów i automatyzację procesów medycznych. AI daje możliwość przetwarzania ogromnej liczby danych, pozwalając na jeszcze bardziej dokładną i precyzyjną diagnostykę z wykorzystaniem algorytmów.  

Inwestycje w technologie medyczne otwierają przed firmami nowe perspektywy finansowe. Rozwinięty rynek medyczny, rosnące wydatki na opiekę zdrowotną i popyt na nowe technologie medyczne tworzą atrakcyjne możliwości zysku. Inwestorzy mają możliwość udziału w sukcesie firm MedTech, które wprowadzają innowacyjne rozwiązania na rynek. Kontynuacja inwestycji w ten obszar przyczyni się do poprawy jakości opieki, skrócenia czasu diagnozowania i leczenia oraz zwiększenia efektywności systemów opieki zdrowotnej. W tym dynamicznym środowisku, inwestorzy i instytucje medyczne mają okazję uczestniczyć w rozwoju i wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań, które przyniosą korzyści zarówno pacjentom, jak i całemu systemowi opieki zdrowotnej. Jednak inwestycje niosą ze sobą elementy ryzyka. Według międzynarodowej firmy doradztwa strategicznego The Boston Consulting Group (źródło), inwestorzy zwracają uwagę na 6 głównych aspektów, które wpływają na potencjał i atrakcyjność inwestycji. Należą do nich:

 • dostarczanie produktów, które znacząco poprawiają życie pacjentów,
 • skupienie się na innowacjach,
 • komercjalizacja rozwiązania,
 • zapewnienie wsparcia pacjentom w trakcie leczenia,
 • dostarczenie produktu wysokiej jakości,
 • zapewnienie efektywności np. szpitalom w celu obniżenia kosztów.

Przyszłość digital health zarówno w Polsce, jak i na świecie jest obiecująca, a rozwój tego sektora ma ogromny potencjał transformacyjny dla opieki zdrowotnej. Rosnące zainteresowanie digital health ze strony inwestorów i sektora prywatnego przyczynia się do wzrostu wydatków na innowacje medyczne. Inwestorzy widzą duży potencjał w rozwoju digital health i są gotowi inwestować w przedsięwzięcia, które oferują skuteczne rozwiązania i perspektywy zysku. W rezultacie, przyszłość digital health przewiduje dalszy wzrost wydatków na innowacje medyczne, co przyczyni się do tworzenia coraz bardziej zaawansowanych, skutecznych i dostępnych rozwiązań.

Cyfryzacja bezpowrotnie zmienia system opieki zdrowotnej. Rozwój sektora digital health wymaga innowacyjnego podejścia i nowego sposobu myślenia w celu poprawy jakości życia pacjentów. Postęp technologiczny jest uzależniony od wizji innowatorów, kompetencji, zaawansowanej wiedzy i możliwości skutecznego wprowadzania zmian. Osoby, które chcą rozwijać swoje umiejętności w sektorze digital health, poszukują sprawdzonego know-how czy mają pomysł technologiczny zapraszamy do udziału w unikalnym szkoleniu Digital Health Start Me Up. To już druga edycja programu rozwijającego wiedzę i kompetencje potrzebne do skutecznego wprowadzania innowacji w dobie cyfryzacji ochrony zdrowia. Szkolenie polecane jest osobom zainteresowanym transformacją cyfrową w opiece medycznej, poszukującym sposobów na rozwinięcie swojego pomysłu z zakresu digital health, jak i poszukującym metod oceny przydatności rozwiązań na poziomie centralnym, regionalnym oraz pojedynczej instytucji ochrony zdrowia.

Czytaj także