Analityk finansowy

Analityk finansowy jako zawód przyszłości – obowiązki, zatrudnienie, perspektywy

Analitycy finansowi pełnią coraz ważniejszą rolę w rozwoju przedsiębiorstw. Ich głównym zadaniem są nie tylko analizy finansowe, ale również wsparcie strategiczne organizacji. Jakie są oczekiwania pracodawców względem specjalistów i gdzie mogą znaleźć zatrudnienie?

Analityk finansowy – możliwości zawodowe

Zawód analityka finansowego jest jedną z najpopularniejszych ścieżek kariery w finansach. Daje duże możliwości rozwoju zawodowego w organizacjach, instytucjach publicznych czy firmach consultingowych. Analityk finansowy może znaleźć pracę w firmach, gdzie konieczna jest analiza finansów, prognozowanie finansowe czy kontrola obrotów. Zakres obowiązków jest uzależniony od profilu działalności danej organizacji.  

  • Firmy inwestycyjne

Jedną z możliwości zatrudnienia są instytucje inwestycyjne, takie jak banki, firmy doradztwa inwestycyjnego, fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne, ubezpieczeniowe czy venture capital. Zadaniami specjalisty są głównie przeprowadzanie analiz finansowych i ryzyka, ocena potencjalnych inwestycji, tworzenie strategii inwestycyjnych oraz zarządzanie portfelami inwestycyjnymi.  

  • Korporacje

Analityk finansowy pełni również ważną rolę w korporacjach działających w różnych branżach. Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należą przeprowadzanie analiz finansowych dla zarządu, tworzenie prognoz finansowych, zarządzanie budżetami, optymalizacja kosztów i przychodów oraz ocena rentowności projektów inwestycyjnych.

  • Firmy consultingowe

Analityk finansowy może pracować w firmach consultingowych specjalizujących się w doradztwie finansowym, np. w zakresie fuzji i przejęć, restrukturyzacji finansowej, wyceny firm czy zarządzania ryzykiem finansowym.

  • Instytucje publiczne

Inną możliwością zatrudnienia są instytucje publiczne, takie jak ministerstwa, agencje rządowe, samorządy czy urzędy skarbowe. Do obowiązków specjalisty należą między innymi analiza finansowa budżetów, ocena wydatków publicznych, tworzenie prognoz finansowych, ocena efektywności wykorzystania funduszy publicznych oraz doradztwo w sprawach finansowych.

  • Firmy audytorskie

W firmach audytorskich obowiązki specjalisty sprowadzają się do przeprowadzenia analiz finansowych i ryzyka dla klientów firmy oraz oceny zgodności z przepisami prawa i standardami rachunkowości.

Analitycy finansowi mogą wybierać spośród wielu specjalizacji, takich jak analiza rynków kapitałowych, ocena ryzyka kredytowego, zarządzanie portfelem inwestycyjnym, wycena przedsiębiorstw czy też analiza finansowa projektów inwestycyjnych. Zakres obowiązków analityka finansowego jest bardzo szeroki. Często wymaga współpracy z innymi działami firmy, w szczególności księgowości. Specjalista pełni niezwykle ważną funkcję w organizacjach. Jest odpowiedzialny za podejmowanie decyzji inwestycyjnych, obrót majątkiem firmy oraz ma realny wpływ na kształt i wykorzystanie budżetu.

Specjalista w otoczeniu nowoczesnych technologii

Transformacja cyfrowa i nowe technologie mają wpływ niemal na każdą branżę. Nie inaczej jest z sektorem finansów i rachunkowości. Eksperci mają do dyspozycji szereg rozwiązań i narzędzi, które ułatwiają analizę danych i szybkie podejmowanie decyzji. Wiele zadań wykonywanych przez analityków finansowych można zautomatyzować przy pomocy algorytmów i narzędzi do uczenia maszynowego. Dzięki temu mogą zaoszczędzić czas i zwiększyć efektywność pracy. Specjaliści w nowoczesnych firmach korzystają z technologii blockchain, która umożliwia bezpieczne i szybkie przetwarzanie transakcji. Natomiast systemy pozwalające na analizę dużych zbiorów danych (Big Data) mogą precyzyjnie ocenić ryzyko inwestycyjne, prognozować trendy rynkowe czy wykrywać anomalie finansowe.

W wyniku postępującej digitalizacji zmieniają się wymagania stawiane analitykom. Rozwój technologii, nowoczesnych narzędzi i sztucznej inteligencji otwiera przed nimi nowe perspektywy. Znajomość trendów i rozwiązań z zakresu finansów mogą w dużym stopniu wpłynąć na poziom wynagrodzenia pracownika. Zmiany oczekiwań w ostatnich latach wynikają z nowej roli analityka finansowego. Osoba zatrudniona na tym stanowisku powinna zapewniać solidne i merytoryczne wsparcie dla biznesu. Liczy się nie tylko samo dostarczenie danych, ale także przedstawienie wyników analizy i rekomendacji na spotkaniach z zarządem czy z partnerami biznesowymi.  

Ścieżka kariery analityka finansowego

W większości przypadków analityk finansowy powinien mieć wykształcenie wyższe z zakresu finansów, rachunkowości lub ekonomii. Pracodawcy mogą również wymagać posiadania certyfikatów branżowych, takich jak np. CFA, FRM, PRM. Doświadczenie jest kluczowe dla kariery analityka finansowego. Początkujący specjalista może rozpocząć karierę w firmach doradztwa finansowego, bankach, instytucjach inwestycyjnych lub w dziale finansowym przedsiębiorstwa. Praca ta umożliwi zdobycie praktycznych umiejętności i wiedzy z zakresu analiz finansowych. Niezależnie od podjętej ścieżki zawodowej, analityk finansowy powinien na bieżąco śledzić zmiany w prawie, polityce gospodarczej oraz trendach na rynkach finansowych. Wiedza i umiejętności analityka finansowego muszą być na bieżąco aktualizowane, aby móc sprostać wymaganiom rynku. Wymaga to regularnych szkoleń, kursów oraz udziału w konferencjach branżowych. Ścieżka kariery analityka finansowego wymaga zarówno wykształcenia, jak i doświadczenia praktycznego oraz regularnego rozwoju zawodowego.  

Specjalistów, którzy chcą pogłębić wiedzę i rozwinąć umiejętności na stanowisku analityka finansowego, zapraszamy do zapoznania się z programami edukacyjnymi przygotowanymi przez ekspertów rynków finansowych o ugruntowanej pozycji naukowej.

Jednym z najpopularniejszych kierunków są Studia podyplomowe Analityk finansowy ryzyka kredytowego polecane pracownikom działów analiz kredytowych banków i instytucji udzielających kredytów i pożyczek. Celem kierunku jest dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat zaawansowanej metodologii i nowoczesnych narzędzi analitycznych wykorzystywanych w procesie oceny kondycji finansowej organizacji. Efektem kształcenia będzie rozszerzenie kompetencji zawodowych, które są odpowiedzą na aktualne i przyszłe wyzwania rynkowe. Absolwenci studiów będą mogli rozwijać swoją ścieżkę kariery w bankach i innych instytucjach finansowych lub firmach leasingowych.