06.06.2022

Akademia Leona Koźmińskiego po raz trzeci trafiła do międzynarodowego zestawienia Positive Impact Rating (PIR) 2022

Jak pozytywnie wpływać na losy świata?

Nasza Akademia po raz trzeci trafiła do międzynarodowego zestawienia Positive Impact Rating (PIR) 2022 i awansowała do grupy uczelni konsekwentnie przekształcających całą swoją politykę i sposób kształcenia pod kątem ochrony planety i jej mieszkańców. Oznacza to, że na każdym kroku, począwszy od troski o zasoby naturalne przez politykę zero waste po włączenie do programów edukacyjnych celów zrównoważonego rozwoju, uczelnia wpływa na otoczenie, by chronić świat przed dramatycznymi skutkami kryzysów klimatycznego, ekonomicznego i społecznego.

Rating Pozytywnego Wpływu (PIR) to międzynarodowy projekt pod auspicjami UN Global Compact, WWF i organizacji studenckich, który umożliwia ocenę siły wpływu uczelni biznesowych na przyszłych liderów i na ich otoczenie. Ocena jest dokonywana przez samych studentów na podstawie kwestionariusza. W tegorocznej edycji uczestniczyło 45 uczelni biznesowych z 21 krajów z pięciu kontynentów. Audyt pozytywnego oddziaływania swoich uczelni na społeczeństwo i na środowisko naturalne przeprowadziło łącznie 8640 studentów. W Akademii Leona Koźmińskiego projekt koordynowała organizacja studencka Green Kozminski*.

2 czerwca w Nowym Jorku odbył się PIR 2022 Summit, podczas którego naszą Akademię reprezentowała Aleksandra Knap, studentka prawa i współzałożycielka Green Kozminski. 

Najwyższą pozycję liderów pozytywnego wpływu zdobyły cztery uczelnie z Indii, bo – jak wskazują autorzy raportu – biedne Południe od lat zmaga się z ogromnymi kryzysami, dlatego tamtejsze uczelnie biznesowe wpisują się na trwałe do awangardy postępu społecznego i przedsięwzięć korzystnych dla środowiska. Z tego powodu mogą stanowić przykład, jak wywierać pozytywny wpływ na otoczenie nawet dla uczelni z zamożnej Północy.

Studenci wskazali również kierunki działania uczelni biznesowych, pożądane przez młode pokolenie. Zdaniem studentów uczelnie powinny: uwzględniać potrzebę odpowiedzialnego i zrównoważonego rozwoju podczas wszystkich kursów, a nie tylko tych dedykowanych etyce biznesu, rozwijać kompetencje przyszłości, poszerzać zaangażowanie społeczne o nowe obszary oraz dbać o zdrowie i dobrostan (wellbeing) studentów. Powinny natomiast zaprzestać: używania jednorazowych opakowań plastikowych, dopuszczania sprzedaży niezdrowej żywności w uczelnianych kafeteriach, produkcji zbyt dużej ilości śmieci i uczenia teorii w oderwaniu od zaangażowania społecznego i ekologicznego.

Ocena pozytywnego wpływu ma ogromne znaczenie w określeniu rzeczywistego celu funkcjonujących szkół biznesu. Naszą rolą jest zmienianie świata i rozwijanie osobowości, które w przyszłości będą odpowiedzialnie zarządzać naszymi gospodarkami i społeczeństwami – komentuje raport PIR 2022 prof. Grzegorz Mazurek, Rektor naszej Akademii – Rating Pozytywnego Wpływu (PIR) jest jednocześnie narzędziem, platformą i społecznością, która wspiera nas – kierujących czołowymi szkołami biznesu – w rzeczywistym przekształceniu i transformacji edukacji biznesowej, której celem jest wywieranie realnego, pozytywnego wpływu na nasz świat.

Akademia Leona Koźmińskiego została umieszczona w ratingu w kategorii Transforming School, co oznacza (wg nomenklatury PIR), szkoły o pozytywnej kulturze wpływu, zakorzenionej w zarządzaniu i systemach, osiągające widoczne wyniki i postępy w wielu wymiarach wpływu. Obok ALK podobnie sklasyfikowano 28 uczelni biznesowych, m.in.: Aalto University School of Business z Finlandii, Audencia Business School z Francji, HKUST Business School z Hong Kongu, hiszpańskie uczelnie EADA i Esade czy Colorado State University College of Business z USA. Katrin Muff, Prezydentka PIR, podkreśla rolę PIR jako wzorca nowoczesnego kształcenia dla dobra planety i ludzi. PIR pozwala zmieniać uczelnie biznesowe na całym świecie w pożądanym kierunku, w którym nie chodzi o to, żeby być najlepszym na świecie, ale być najlepszym dla świata.

Pierwszy Positive Impact Rating został ogłoszony w styczniu 2020 r. podczas World Economic Forum w Davos. Akademia Leona Koźmińskiego wyróżnia się pod względem społecznego zaangażowania i troski o środowisko i jest jedyną uczelnią biznesową z Europy Środkowej obecną w tym zestawieniu od pierwszej edycji. W tegorocznym raporcie autorzy poświęcili specjalny rozdział zaangażowaniu naszej uczelni na rzecz pomocy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Pełny raport pozytywnego wpływy ALK znajduje się TUTAJ.

Link do Positive Impact Rating (PIR) 2022

###

* Green Kozminski to organizacja studencka działająca przy Akademii Leona Koźmińskiego, której celem jest promowanie idei związanych ze zrównoważonym rozwojem i zielonymi rozwiązaniami w biznesie oraz uświadamianie i podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska, elektromobilności, zrównoważonej turystyki, równość płci, odpowiedzialnej i świadomej konsumpcji, ekologicznego podejścia do życia prywatnego i zawodowego.

Na zdjęciach: nasza studentka Aleksandra Knap podczas PIR 2022 Summit w Nowym Jorku (na zdjęciu grupowym pierwsza z lewej w pierwszym rzędzie)