17.03.2023

Akademia Leona Koźmińskiego patronem naukowym X Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych

„Fundacja Rodzinna – między nadzieją a rzeczywistością” to temat przewodni jubileuszowego X Międzynarodowego Kongresu Firm Rodzinnych (20-21 marca 2023), nad którym patronat naukowy objęła Akademia Leona Koźmińskiego.

Instytut Biznesu Rodzinnego od dekady spotyka się w Poznaniu w gronie polskich i zagranicznych rodzin biznesowych i firm rodzinnych, by rozmawiać o profesjonalizacji i dążeniu do długowieczności. Tegoroczna edycja to edycja jubileuszowa.

Zarys obszaru tematycznego oraz agendy powstał podczas kreatywnego warsztatu z udziałem Ekspertów IBR, którzy nad wyzwaniami strategii i sukcesji na co dzień pracują z rodzinami właścicielskimi w procesach doradczych i do których właściciele firm rodzinnych przychodzą z pytaniami o fundację rodzinną. Ponadto ustawa podpisana 7 lutego przez Prezydenta RP oznacza rewolucyjne zmiany w prawie dotyczącym sukcesji.

Przedsiębiorcy będą rozmawiali m.in. o: radach nadzorczych, sukcesji i budowaniu struktur korporacyjnych w firmie rodzinnej, inwestycjach, aktualnych wyzwaniach w rozwoju, ścieżce rozwoju sukcesora, współpracy z kadrą managerską spoza rodziny oraz sukcesji zewnątrzrodzinnej, komunikacji w sytuacjach trudnych i kryzysowych, obszarach ESG. Podczas Kongresu Instytut przyzna także coroczną nagrodę „Firma Rodzinna Roku” dla przedsiębiorstw szczególnie zaangażowanych i odpowiedzialnych społecznie.

Dla Akademii Leona Koźmińskiego objęcie patronatem konferencji jest naturalne. W ofercie edukacyjnej uczelni znajdują się m.in. studia II stopnia poświęcone zarządzaniu rozwojem przedsiębiorstwa z perspektywy właścicielskiej. Studia są skierowane do osób, które obecnie lub w niedalekiej przyszłości będą przejmować kluczowe funkcje w przedsiębiorstwach (mały/średni biznes), właścicieli firm, sukcesorów-następców w istniejących biznesach, obecnych i przyszłych właścicieli przedsięwzięć typu start-up. 

Strona wydarzenia: https://kongresfirmrodzinnych.pl/