Akademia Leona Koźmińskiego partnerem Okręgowej Komisji Radców Prawnych
21.01.2021

Akademia Leona Koźmińskiego partnerem Okręgowej Izby Radców Prawnych

Wspólne konferencje i wydawnictwa, wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy praktykami prawa a naukowcami, praktyczne działania przybliżające studentom prawa istotę aplikacji radcowskiej to najbardziej oczywiste pola współpracy, które planują dziekani OIRP w Warszawie oraz rektor Akademii Leona Koźmińskiego i dziekan Kolegium Prawa tej uczelni. 19 stycznia obie instytucje podpisały ramową umowę o współpracy, która otwiera drzwi przed dalszymi wspólnymi inicjatywami.

– Osoby kończące studia prawnicze w Akademii Leona Koźmińskiego najchętniej wybierają przyszłość zawodową jako prawnicy korporacyjni. Nasza szkoła prawa działa w uznanej uczelni biznesowej, więc to naturalne, że zainteresowania wielu studentów prawa też idą w kierunku biznesu. Droga do tego zawodu prowadzi przez aplikację radcowską. Studenci sami wychodzą z inicjatywą lepszego poznania reguł aplikacji, chcą się tego dowiadywać od starszych kolegów, którzy są na aplikacji. My staramy się im to ułatwiać – mówi prof. Grzegorz Mazurek, rektor ALK.

Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego działa już 20 lat. Uczy się tu półtora tysiąca osób na jednolitych studiach magisterskich w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym oraz na seminarium doktorskim. Uczelnia znajduje się w krajowej czołówce kształcenia prawników, od lat zajmując wysokie miejsca w rankingach. Kandydaci wybierają prawo w ALK ze względu na możliwości uczenia się w relatywnie małych grupach, bezpośredni kontakt z profesorami, możliwość rozwijania swoich zainteresować w kołach naukowych i studenckiej poradni prawnej oraz z powodu wysokiego umiędzynarodowienia uczelni na kierunkach biznesowych i dobrej reputacji, jaką ALK zdobyło w kraju i w świecie.

– Spodziewam się, że współpraca z OIRP w Warszawie pozwoli nam jeszcze mocniej przybliżyć się do praktyki, pokazać studentom realne perspektywy rozwoju kariery i zaowocuje wartościową wymianą opinii pomiędzy środowiskiem naukowym a praktykami z dużym doświadczeniem w zawodzie radcy prawnego. Zaufanie tego środowiska do naszej uczelni odbieram również jako swego rodzaju nieformalną akredytację dla naszych studiów prawniczych. Jestem przekonany, że już teraz jesteśmy szkołą prawa, któran ajlepiejrozumie istotę biznesu i finansów we współczesnym świecie i będziemy robić wszystko, by taką pozycję zachować – mówi prof. Robert Zieliński, dziekan Kolegium Prawa ALK.

W imieniu OIRP w Warszawie umowę z ALK podpisali prof. Monika Całkiewicz, dziekan OIRP i prof. Rafał Stankiewicz, wicedziekan Izby.

Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie jest samorządem zawodowym radców prawnych w okręgu warszawskim, którego celem jest reprezentowanie interesów zawodowych radców prawnych, i największą z 19 takich izb w Polsce. Izba prowadzi szkolenia dla radców prawnych i trzyletnią aplikację radcowską dla absolwentów studiów prawniczych, która kończy się egzaminem z możliwością uzyskania uprawnień zawodowych. Prawnicy wpisani na listę radców prawnych są obowiązani do przestrzegania zasad wskazanych w Kodeksie Etyki Radcy Prawnego; za ich naruszenie grozi nawet utrata uprawnień do wykonywania zawodu. Przynależność radców prawnych do samorządu jest obowiązkowa. Izba warszawska skupia 12 tys. radców prawnych i półtora tysiąca aplikantów radcowskich.

 

Akademia Leona Koźmińskiego partnerem Okręgowej Komisji Radców Prawnych