23.06.2022

Akademia Leona Koźmińskiego oraz Politechnika Łódzka podpisały porozumienie o współpracy.

23 czerwca 2022 roku Akademia Leona Koźmińskiego oraz Politechnika Łódzka podpisały porozumienie o współpracy. 

Współpraca pomiędzy politechniką a szkołą biznesu to "perfect match", kreujący potencjalnie ogromną synergię. Cieszę się, że Politechnika Łódzka i Akademia Leona Koźmińskiego działają razem na polu nauki, dydaktyki i wpływu na otoczenie. Najważniejsza poza deklaracjami wyrażonymi "na papierze" jest po prostu przyjaźń i sympatia między ludźmi - a tej mamy tutaj wiele! Myślę też, że nasze działanie to dobry przykład na to, czego chyba w polskiej edukacji jest wciąż za mało - dobrej współpracy pomiędzy polskimi uczelniami - mówi Rektor naszej Akademii, prof. Grzegorz Mazurek.

Główne obszary współpracy między uczelniami obejmują w szczególności:

  • współpracę badawczą, 
  • przygotowanie i realizację wspólnych krajowych lub międzynarodowych projektów badawczych,
  • promowanie działalności naukowej,
  • wymianę dobrych praktyk akademickich,
  • wspólne publikacje na konferencjach naukowych i w recenzowanych czasopismach naukowych, 
  • mobilność pracowników, studentów i doktorantów,
  • wsparcie przedsiębiorczości akademickiej.

Bardzo cieszy mnie ta umowa, jedna z niewielu zawartych w Polsce pomiędzy uczelniami: publiczną i prywatną. Naszymi działaniami chcemy pokazać, jak wiele może połączyć uczelnię techniczną i uczelnię kształcącą liderów biznesu. Nie myślimy o elementach konkurencji, ale o tym, jak możemy się uzupełniać i stanowić siłę. Synergia i współdziałanie zrodzą nową jakość w różnych obszarach nauki i kształcenia, ale przede wszystkim oddziaływania na otoczenie społeczno-biznesowe - zaznacza Rektor Politechniki Łódzkiej, prof. Krzysztof Jóźwik.

Prof. Jóźwik zwraca też uwagę na bardzo dobrą atmosferę spotkania w Warszawie i wcześniejszych rozmów:

Papier wszystko przyjmie, ale aby to, co zapisane się spełniło, potrzebna jest „chemia” między partnerami, a wzajemnej sympatii i życzliwości osób inicjujących umowę jest bardzo wiele. Mam nadzieję, że przyniesie to korzyści obu uczelniom.

ALK i i PŁ podpisanie porozumienia 1
ALK i i PŁ podpisanie porozumienia 2
ALK i i PŁ podpisanie porozumienia 3
ALK i i PŁ podpisanie porozumienia 4