ClickIn Story - nowe partnerstwo
18.01.2021

Agencja ClickInStory, specjalizująca się w influencer marketingu oraz targetowanym e-samplingu, została partnerem studiów w zakresie marketing na zarządzaniu I stopnia.

„Od stycznia 2021 roku nowym partnerem uczelni w ramach zajęć dydaktycznych na zakresie marketing jest agencja ClickInStory, specjalizująca się w influencer marketingu oraz targetowanym e-samplingu. Cieszy fakt, że właścicielem i założycielem firmy jest pan Kacper Zdunek, absolwent ALK na kierunku zarządzanie w zakresie marketing, który posiada ponad 9 lat doświadczenia w influencer marketingu” – mówi dr Paweł de Pourbaix, kierownik zakresu. 

„Influencer marketing to jedna z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi marketingu w ostatnich latach. Aktywność ta wpisana jest już na stałe w plany marketingowe zarówno globalnych, jak i wielu lokalnych marek. Jako absolwent zakresu marketingu, jestem bardzo szczęśliwy, że mogę go wspierać pod kątem merytorycznym i dostarczać przyszłym studentom wiedzy w tematyce influencer marketingu” – powiedział Kacper Zdunek, absolwent kierunku. 

Podczas zajęć, m.in. warsztatów marketingowych, studenci mogą dowiedzieć się, jak tworzy się kampanie dla największych marek z wykorzystaniem twórców internetowych oraz wdraża strategie marketingowe w oparciu o analizę społeczności influencera, świadczeń oraz grupy docelowej.  

Rozwój przedsiębiorstw i postęp cywilizacyjny w warunkach gospodarki opartej na wiedzy wymaga zacieśnienia współpracy między sferami nauki, edukacji i biznesu. O tym, że uczelnie powinny współpracować z biznesem, nie trzeba dziś nikogo przekonywać. Dzięki takiej współpracy firmy skracają swoje procesy rekrutacyjne, zyskując w efekcie dobrze wykwalifikowanych pracowników, stając się tym samym atrakcyjnym pracodawcą wśród potencjalnych pracowników. 

Z perspektywy uczelni współpraca z biznesem przynosi szereg korzyści w postaci pomysłów na nowe prace badawcze, podniesienia poziomu dydaktyki, podniesienia prestiżu samej uczelni, doskonalenia swoich programów kształcenia o elementy oczekiwane na rynku pracy. To ostatnie przynosi natomiast wymierne korzyści studentom, którym po ukończeniu studiów łatwiej będzie odnaleźć się w pracy zawodowej.

Więcej o zakresie marketing na studiach z zarządzania I stopnia

Więcej na temat ClickInStory