Responsible Research and Innovation Learning (RRIL)

Responsible Research and Innovation Learning (RRIL)

Kierownik projektu
Wiedza
dr Agata Stasik
Kwota dofinansowania
Koszty
73 529 PLN
Czas trwania
01.09.2018 - 31.08.2021
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków programu Erasmus + Partnerstwa Strategiczne Komisji Europejskiej

Cel projektu Projekt Erasmus + RRIL ma na celu poszerzenie wiedzy na temat koncepcji odpowiedzialnych badań i innowacji (RRIL) w Europie. Projekt realizowany przez trzy lata (2019-2022) w ramach konsorcjum partnerów akademickich i ośrodków badawczych z trzech krajów: Polski, Hiszpanii i Finlandii. Polskę reprezentuje Akademia Leona Koźmińskiego (dr Agata Stasik i doktorantka Alicja Dańkowska) we współpracy z Fundacją INGOS. Celem jest wspieranie RRI w Europie poprzez opracowywanie i testowanie modułów szkoleniowych dotyczących kwestii zaangażowania publicznego, równości płci i etyki w procesach badawczych i innowacyjnych. Pierwszy etap projektu koncentruje się na przeprowadzeniu jakościowych badań dotyczących akceptacji i wdrażania strategii i praktyk RRI w odpowiednich krajowych systemach innowacji.

 

dr Agata Stasik

Adiunkt w Akademii Leona Koźmińskiego, studiowała socjologię oraz odbyła studia nad nauką i technologią. Zajmuje się społecznym zarządzaniem nowymi technologiami. Badała m.in. rozwój gazu łupkowego, wpływ Internetu na procesy społecznego zarządzania ryzykiem, komunikację dotyczącą ryzyka oraz wpływ crowdfundingu na rozwój innowacji technologicznych. Jej obecne zainteresowania to nowe formy zarządzania i współpracy przy tworzeniu innowacji technologicznych, praktyki i efekty antycypacji przyszłości technologicznej oraz innowacje w metodologii badań. Odbyła staże badawcze na Uniwersytecie w Wiedniu i w Goteborgu.