Przemówienia Rektora podczas inauguracji roku akademickiego

Przemówienia Rektora podczas inauguracji roku akademickiego w Akademii Leona Koźmińskiego

 

Tysiące studentów i studentek odebrało wirtualne indeksy i podjęło po raz pierwszy studia licencjackie, magisterskie, podyplomowe lub doktorskie w Akademii Leona Koźmińskiego. Podczas uroczystości inaugurującej nowy rok akademicki przedstawiciele studentów i absolwentów zapewniali nowych studentów, że w Koźmińskim czeka wspaniała intelektualna przygoda, ogromne możliwości studiowania na całym świecie w ramach wymiany akademickiej i przyjazne środowisko, w którym na pewno odnajdą bratnie dusze.

Nasza uczelnia odnosi duże sukcesy międzynarodowe. Jako jedna ze 120 szkół wyższych na świecie ma potrójną międzynarodową akredytację (AACSB, EQUIS i AMBA) i zajmuje wysokie miejsca w rankingach „Financial Times”, co czyni ją najlepszą uczelnią ekonomiczną w Europie Środkowo-Wschodniej. Na ten sukces od lat pracuje grono wybitnych profesorów i wykładowców, w tym wielu praktyków z rynku biznesowego, oraz sami studenci, którzy biorą udział w międzynarodowych konkursach wiedzy i sprawności zawodowych w obszarach finansów, prawa i zarządzania.

Przemówienie Rektora na inauguracji roku akademickiego 2022/2023

Akademia Leona Koźmińskiego jest ukierunkowana na przyszłość, o czym mówił w wystąpieniu inauguracyjnym Rektor prof. Grzegorz Mazurek. – Jako uczelnia potrafiliśmy stanąć po właściwej stronie w sporze między „starym światem”, budzącym coraz większe wątpliwości młodego pokolenia, a dążeniami do zmiany na lepsze w obszarze gospodarki i życia społecznego. Świadectwem wyboru „nowego świata”, zgodnego z życzeniami najmłodszych generacji, jest nie tylko hasło naszej Akademii – „a new school for a new world”, jej strategia, cele zrównoważonego rozwoju, ale przede wszystkim konkretne działania dotyczące etycznego przywództwa, etyki, równości, tolerancji, inkluzywności czy troski o środowisko – powiedział Rektor. Całe przemówienie inauguracyjne Rektora dostępna TUTAJ

Przemówienie Rektora na inauguracji roku akademickiego 2021/2022

Otwierając nowy rok akademicki 2021/2022, Rektor prof. Grzegorz Mazurek nie mógł nie nawiązać do minionych miesięcy, w tym do trudnej sytuacji związanej z pandemią, z którą od ponad roku zmaga się cały świat. 

"Z mojej perspektywy to był rok nie tyle cyfryzacji czy pandemii, ale rok kluczowych w życiu wartości – wsparcia, pomocy, współpracy, zaufania, odpowiedzialności. Był to rok zdobywania zaufania do uczelni. Byliśmy razem, pomimo izolacji pandemicznej. Razem w rozumieniu wspólnoty środowiskowej. Technologie cyfrowe dały nam tlen, by w tej mętnej wodzie pandemii było czym oddychać" – powiedział prof. Mazurek.

Mówiąc o misji uczelni i jej zaangażowaniu na rzecz otoczenia społeczno-ekonomicznego, Rektor wymienił „trzy megatrendy oddziałujące na współczesną edukację i naukę: perspektywę relacji z otoczeniem, perspektywę cyfrowej transformacji oraz perspektywę inkluzywnego, odpowiedzialnego, zrównoważonego rozwoju”. 

Całe przemówienie inauguracyjne Rektora dostępna TUTAJ

 

Przemówienie Rektora na inauguracji roku akademickiego 2020/2021

„Musimy walczyć o to, by uczelnie i świat akademicki był, jak przez wiele lat, latarnią i fundamentem rozwoju społecznego. Płyniemy z hasłem: A new school for a new world!” – powiedział prof. Grzegorz Mazurek, Rektor ALK, w trakcie inauguracji.

„Dla mnie – jako rektora – jest to uroczystość wyjątkowa, z co najmniej z trzech powodów.  Po pierwsze dlatego, że ten rok akademicki rozpoczynamy w nowym zespole rektorsko-dziekańskim. Zespole, który będzie wspomagał mnie w zarządzaniu uczelnią przez kolejne 4 lata. Bardzo na Was liczę. Po drugie dlatego, że w naszej Akademii nastąpiła zmiana pokoleniowa. Ojcowie założyciele szkoły – prof. Andrzej Koźmiński oraz prof. Witold Bielecki – zdecydowali o oddaniu sterów zarządzania uczelnią w nowe ręce, co stanowi dodatkową zmianę dla nas wszystkich. Szczęśliwie, Profesorowie dzielą się swoim doświadczeniem i autorytetem, poprzez aktywne uczestnictwo w Radzie Powierniczej uczelni. Po trzecie wreszcie, czasy są zaiste wyjątkowe i niezwykle wymagające dla nas wszystkich. Chwycenie steru tego wspaniałego statku przy tak wysokich falach stanowi nie lada wyzwanie” – powiedział na początku przemówienia prof. Grzegorz Mazurek.

Całe przemówienie inauguracyjne Rektora dostępna TUTAJ