Program Rozwojowy dla Przyszłych Sukcesorów i Sukcesorek

II edycja Programu Rozwojowego dla Przyszłych Sukcesorów i Sukcesorek

Program Rozwojowy dla Przyszłych Sukcesorów i Sukcesorek jest prowadzony przez Biuro Karier i Współpracy z Otoczeniem.

Dlaczego warto wziąć udział w Programie?

Poniższy Program rozwojowy, to cykl czterech warsztatów w ramach których:

 • Wymienisz się praktyczną wiedzą z sukcesorami i doradcami, którzy doświadczyli procesu sukcesji.
 • Spojrzysz na proces sukcesji z perspektywy wyzwań natury psychologicznej, komunikacyjnej i zarządczej.
 • Warsztatowy charakter zajęć umożliwi Ci także zdobycie konkretnych umiejętności, niezbędnych dla przyszłego sukcesora / sukcesorki.
 • Uczestnicy warsztatów, będą mogli określić swój indywidualny styl przywództwa z wykorzystaniem biznesowej diagnozy ILM72.
 • Będziesz mógł nawiązać kontakty biznesowe z uczestnikami warsztatów, które mogą zaprocentować w przyszłości.

Udział w Programie dla studentów i studentek Akademii Leona Koźmińskiego jest bezpłatny.

Spotkania będą prowadzone stacjonarnie w godzinach 16:00 – 19:00.

Psychologiczne pułapki przejmowania rodzinnego biznesu

Warsztat I – 10 kwietnia 2024

Poruszane zagadnienia:

 • Budowanie relacji z nestorem i rodzeństwem w nowej roli sukcesora.
 • Dylematy związane z niejednoznacznością nowych ról po sukcesji.
 • Obawy i ryzyka w przejmowaniu zespołu i firmy – jak się przed nimi zabezpieczyć?

Prowadząca – Marta Pawlikowska-Olszta [LinkedIn]

Psycholog pracy i organizacji, specjalista HR z dwudziestoletnim doświadczeniem, trener i superwizor menadżerów, sukcesorów i zespołów HR. Absolwentka studiów podyplomowych Transition Manager na ALK.

szkolenie

Jak z sukcesem zarządzić sobą i innymi w sukcesyjnej zmianie?

Warsztat II – 17 kwietnia 2024

Poruszane zagadnienia:

 • Jakie narzędzie można wykorzystać przygotowując się do nowej roli sukcesora?
 • Pojawiające się znaki zapytania i problemy w trakcie przejmowania przedsiębiorstwa. Jak na nie skutecznie zareagować? 
 • Czy rodzina jest zawsze najważniejsza? Praktycznie o wyzwaniach relacyjnych w procesie sukcesji. 

Prowadzący - Grzegorz Krupnik [Linkedin]

Sukcesor, prezes zarządu firmy produkcyjnej, ekspert w dziedzinie robotyzacji i informatyzacji. Absolwent studiów Executive MBA na ALK.

Jak skutecznie zarządzać i komunikować się z zespołem po sukcesji

Warsztat III – 24 kwietnia 2024

Poruszane zagadnienia:

 • Słuchanie i zadawanie pytań jako kluczowe kompetencje menedżerskie.
 • Komunikacja, jako klucz do sukcesu w procesie zarządzania zespołem po sukcesji - jak się w niej rozwijać?
 • Z życia sukcesora, czyli praktyczne case study.

Prowadzący – Konrad Jędraszczak [LinkedIn]

Sukcesor, praktyk biznesu, Coach i Trener,  ekspert w zakresie druku i materiałów promocyjnych, pasjonat życia. Absolwent studiów MBA na ALK.

szkolenie

Rozwiązywanie konfliktów w firmach rodzinnych

Warsztat IV – 25 kwietnia 2024

Poruszane zagadnienia:

 • Źródła konfliktów w firmach rodzinnych.
 • Praktyczne strategie zarządzania konfliktami. 
 • Rozwiązywanie konfliktów i sporów poprzez mediacje.  

Prowadząca – Anna Jaworska [LinkedIn]

Doświadczony mediator - członek Polskiego Centrum Mediacji,  specjalizująca się w sprawach rodzinnych, gospodarczych i cywilnych w tym pracowniczych, executive coach, certyfikowana Trenerka FRIS, Reiss Motivation Profile, ILM72.

DIAGNOZA STYLU PRZYWÓDZTWA – ILM72

Uczestnicy i uczestniczki programu, będą mieli okazję wziąć udział w indywidualnej sesji rozwojowej określającej ich indywidualny styl przywództwa – jego mocne strony i obszary do pracy, w oparciu o wyniki raportu ILM72 (Badanie stylów przywództwa).

Koordynator Programu
Łukasz Olszta