Pracownicy 

Pierwsza pomoc 

Osobami wyznaczonymi do udzielania pierwszej pomocy na terenie ALK są:

  • Jarosław Baran – Specjalista ds. technicznej obsługi klienta, Dział Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań, pok. A 18, tel.  22 519-22-95
  • Krzysztof Demczuk – Specjalista ds. obsługi klienta IT, Dział Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań, pok. A115, tel. 22 519-26-66
  • Piotr Foryś – Specjalista ds. obsługi klienta, Dział Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań, pok. A18,  tel. 22 519-22-95
  • Kamil Gastoł – Młodszy specjalista ds. technicznej obsługi klienta, Dział Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań, pok. A18, tel. 22 519-22-95
  • Sebastian Lizińczyk – Kierownik zespołu technicznej obsługi klienta, Dział Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań, pok. A18, tel. 22 519-22-93
  • Jarosław Małysza – Specjalista IT, Dział Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań, pok. A 214, tel. 22 519-24-88
  • Agnieszka Markowicz – Menedżer ds. rozliczeń projektów naukowych, Biuro Obsługi Działalności Naukowej,  pok. A107, 22 519-22-40
  • Malwina Styczeń – Kierownik projektu, Dział Obsługi Klienta i Wdrażania Innowacyjnych Rozwiązań, pok. A 215, tel. 22 519-22-43