Organizacje studenckie ALK

Studenckie koła naukowe

Organizacje studenckie i koła naukowe

Studenci i studentki naszej Akademii mogą aktywnie uczestniczyć w działaniach prowadzonych przez różnorodne organizacje studenckie, w tym koła naukowe. Celem działalności organizacji studenckich jest zrzeszanie się studentów zgodnie z kierunkami zainteresowań, a przynależność do kół naukowych umożliwia m.in. pogłębienie i rozszerzenie praktycznych umiejętności zdobytych przez studentów podczas zajęć. Zapraszamy do wspólnej przygody!

Samorząd Studencki

Głos całej społeczności studenckiej. Samorząd uczestniczy w podejmowaniu ważnych decyzji, biorąc udział w posiedzeniach Senatu Akademii, opiniując programy nauczania, a także reprezentuje wszystkich studentów w regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych organizacjach studenckich. Jest organizatorem wydarzeń o charakterze naukowym, kulturalnym, sportowym oraz charytatywnym. Organizuje tradycyjne imprezy studenckie, tj. otrzęsiny, Koźminalia (juwenalia ALK) czy wyjazdy integracyjne.

W skład Samorządu wchodzą sekcje: marketingu, eventów, dydaktyki oraz tzw. grupa wsparcia. Nabór do sekcji ogłaszany jest przez Samorząd co najmniej raz w roku, a wybory na członków Samorządu odbywają się raz na dwa lata.

Kontakt: samorzad@kozminski.edu.pl 

WIĘCEJ INFORMACJI

ORGANIZACJE STUDENCKIE

 

KIS to organizacja studencka (od 2008 do 2020 r. działająca pod nazwą Kozminski Erasmus Student Network), której działalność polega na udzielaniu pomocy oraz reprezentowaniu interesów przyjeżdżających do nas studentów z zagranicy, a motto jej brzmi: „Students helping students". Członkowie KIS przejmują opiekę nad nowo przybyłymi już od chwili przyjazdu do Polski. Pomagają we wszystkich sprawach związanych z pobytem i studiami. Zapoznają cudzoziemców z kulturą polską, ze zwyczajami i tradycją. Organizują spotkania integracyjne i wycieczki. Starają się, by przyjezdni studenci poczuli się w Polsce jak u siebie.

Kontakt: board.kis@kozminski.edu.pl

 

Studencka Poradnia Prawna umożliwia naukę prawa poprzez jego praktykowanie. W toku prac Poradni studenci pomagają pro bono osobom, których sytuacja finansowa nie pozwala na korzystanie z pomocy profesjonalnego prawnika.

W ramach Poradni działają następujące sekcje:

 • prawa karnego
 • prawa administracyjnego
 • prawa rodzinnego i opiekuńczego
 • prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
 • prawa cywilnego
 • prawa gospodarczego i konsumenckiego

Nauka polega na metodzie studium przypadku. Studenci poszukują konkretnych rozwiązań na prawdziwe problemy prawne i w tym zakresie sporządzają opinie oraz pisma procesowe. Stanowi to doskonałe przygotowanie do praktykowania prawa. Opiekę nad każdą z sekcji sprawują cenieni profesjonalni prawnicy. Kolegium Prawa ALK organizuje również dla członków Poradni specjalistyczne szkolenia, m.in. z psychologicznych aspektów pracy prawnika.

W Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej” 2023 nasza Poradnia zajęła 1. miejsce!

Jeśli jesteś studentem prawa – przyjdź i pomóż. Jeśli potrzebujesz pomocy – przyjdź, pomożemy!

Kontakt:

WIĘCEJ INFORMACJI DLA KLIENTÓW.

Opiekunem Poradni jest dr Mateusz Woiński z Katedry Prawa Karnego, tutor na kierunku prawo i finanse.

Organizacja studencka działająca przy Centrum Zrównoważonego Rozwoju, która skupia się na działalności w obszarze zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności biznesu. Green Kozminski to grupa studentów, która chce zmieniać świat. Śmiałym wyobrażeniem lepszej przyszłości studenci aktywnie budują zaangażowanie Akademii Leona Koźmińskiego na rzecz kultywowania wartości wyrażonych w Celach Agendy 2030 ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

Kontakt: greenkozminski@kozminski.edu.pl

STUDENCKIE KOŁA NAUKOWE

NextGen.PM to studenckie koło naukowe, które skupia się na zarządzaniu projektami. Jesteśmy społecznością, która przekształca teoretyczną wiedzę w praktykę, realizując projekty zarówno uczelniane, jak i te, które wynikają z inicjatywy członków. 

Działamy w oparciu o kulturę współpracy i pasji do nauki. To właśnie nasze projekty pozwalają nam na rozwijanie umiejętności, wymianę doświadczeń i nawiązywanie nowych relacji. Dążymy do tworzenia projektów, które są wartościowe nie tylko dla naszych członków, ale także dla naszych partnerów. Współpracujemy też z zewnętrznymi firmami oraz organizujemy programy szkoleniowe i warsztaty.

W NextGen.PM każdy może realizować siebie, niezależnie od doświadczenia czy specjalizacji. 

Jeżeli masz pomysł na projekt, chcesz brać udział w istniejących projektach, pragniesz być częścią aktywnej społeczności i czerpać z tego przyjemność, to dołącz do nas!

Opiekunowie koła: mgr Marek Gmerski, mgr Marcin Opas

Kontakt: kontakt@nextgen.pm

Kozminski Consulting Club jest stowarzyszeniem studentów, których łączy pasja do konsultingu. Naszym celem jest przygotowanie studentów do udanej kariery w konsultingu. Aby zrealizować swoją misję, KCC skupia się na trzech kluczowych filarach:

Mentoring: We współpracy z firmami konsultingowymi organizujemy panele dyskusyjne i sesje informacyjne, które zapewniają studentom lepsze zrozumienie branży konsultingowej, możliwości kariery i dlaczego jest to pożądana ścieżka kariery.

Budowanie umiejętności: Poprzez nasze programy szkoleniowe, warsztaty i sesje ćwiczeniowe case-interview wyposażamy studentów w odpowiednie umiejętności i kompetencje wymagane do kariery w konsultingu.

Networking: Zapewniamy studentom możliwości tworzenia sieci i kariery poprzez nasze długoterminowe i wpływowe relacje z głównymi firmami konsultingowymi.

Opiekunem koła jest dr Franjo Mlinarič.

Koło jest anglojęzyczne. 

Kontakt: sknkcc@kozminski.edu.pl

@Kozminski_AI skupia się na programowaniu, sztucznej inteligencji i data science w biznesie. Naszym celem jest rozwijanie tych kompetencji poprzez aktywności takie jak:

 • Kursy, szkolenia i wspólne projekty z zakresu analizy danych, programowania i algorytmiki (z naciskiem na uczenie maszynowe i głębokie sieci neuronowe)
 • Współpraca z firmami i startupami technologicznymi w projektach związanych z danymi i implementacją sztucznej inteligencji na różnych poziomach zaawansowania

Nasze projekty są bardzo praktyczne i „z życia wzięte". Opracowujemy je sami bądź są nam sugerowane przez zaprzyjaźnione firmy. Interesują nas różne aspekty sztucznej inteligencji i jej zastosowania w biznesie – np. Computer Vision, Natural Language Processing, różnorakie rodzaje predykcji i klasyfikacji, uczenie nienadzorowane oraz Reinforcement Learning.

Opiekun koła: dr Leon Ciechanowski, lciechanowski@kozminski.edu.pl

Głównym obszarem działalności jest implementowanie przedsiębiorczych aktywności członków, którzy za swój cel obrali poszerzenie swojej wiedzy z zakresu retoryki, interdyscyplinarnego podejścia do problemu, marketingu oraz komunikacji. Koło składa się z trzech sekcji: Kozminski Debate Academy, Students of Kozminski i Sekcja Kosmiczna.

Sekcja Kozminski Debate Academy jest grupą pasjonatów debatowania, którzy spotykają się regularnie, aby dyskutować na tematy z różnych dziedzin, takich jak polityka, nauka, biznes czy filozofia. Celem sekcji jest rozwijanie umiejętności argumentowania, krytycznego myślenia oraz prowadzenia dyskusji na wysokim poziomie. Debaty są prowadzone według reguł debat oksfordzkich, które wymagają precyzyjnego sformułowania argumentów oraz kulturalnego zachowania w trakcie dyskusji. Jest to doskonała okazja, aby doskonalić swoje umiejętności debatowania oraz rozwijać swoją wiedzę na różne tematy.

Students of Kozminski (SoK) to sekcja skupiająca studentów ALK na mediach społecznościowych. SoK informuje o aktualnych wydarzeniach na uczelni oraz działa w dziedzinie praktycznego marketingu oraz organizacji wydarzeń. Sekcja poszukuje ciągle nowych możliwości rozwoju, nawiązuje nowe współprace oraz wykorzystuje różne narzędzia do osiągania swoich celów. Śledząc kanały informacyjne SoK, studenci będą na bieżąco z życiem w Akademii Leona Koźmińskiego.

Sekcja Kosmiczna to grupa entuzjastów tematów związanych z branżą kosmiczną, ze szczególnym uwzględnieniem tematów z zakresu ekonomii kosmicznej oraz prawa kosmicznego. Sekcja współpracuje ściśle z Centrum Studiów Kosmicznych Akademii Leona Koźmińskiego. Poprzez uczestnictwo w wykładach oraz spotkaniach z ciekawymi osobami z branży członkowie Sekcji mają szansę na rozwijanie swoich pasji i umiejętności, a także na poznanie ludzi o podobnych zainteresowaniach.

Opiekun koła: dr Agnieszka Padzik-Wołos

Kontakt: sknsukces@kozminski.edu.pl​

… Huh? Ciągle tu jesteś? Myśleliśmy, że znudziło ci się już scrollowanie. W takim razie, ciekawski lub ciekawska, podejdź bliżej. Szepniemy ci na ucho, dlaczego warto działać w najbardziej elitarnym kole marketingowym w ALK.

 • Evivva l’arte: zanurz się w synergicznej kreatywności i wykorzystaj jej możliwości do tworzenia contentu, organizowania wydarzeń i brania udziału w rozmaitych projektach (a może nawet koordynowania części z nich). To z nami zdobędziesz największą ilość wiedzy, doświadczenia i umiejętności w obszarze marketingu.
 • Wszyscy za jednego: jeśli szukasz zmotywowanego, pełnego pasji i otwartego zespołu znajomych, który będzie wspierał twoje pomysły, motywował cię w osiąganiu osobistych celów i współpracował z tobą przy różnych projektach, zawsze jesteśmy obok.
 • Wrota do kariery: stale tworzymy nowe relacje biznesowe i budujemy nasze indywidualne portfolia, które ukazują naszą renomę pracodawcom i klientom. Z nami poznasz różnych praktyków marketingu, zbudujesz kapitał na ich doświadczeniu, a także zyskasz możliwość odbycia stażu.

Kontakt: sknkreatywni@kozminski.edu.pl

Opiekunowie:

(Prośba o kierowanie korespondencji na obydwa adresy e-mail.)

Studenckie Koło Naukowe Inwestycji KAPITALNI umożliwia jego członkom rozwijanie i pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania rynków finansowych, pomaga podnosić świadomość inwestycyjną oraz umożliwia wymianę doświadczeń inwestycyjnych.

Opiekun koła: prof. dr hab. Adam Noga z Katedry Ekonomii ALK

Celem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Podatkowego jest zrzeszanie studentów zainteresowanych tematyką podatków w zakresie prawa krajowego, europejskiego oraz międzynarodowego, jak i wskazywanie obecności podatków i ich fundamentalnego znaczenia w życiu codziennym.

Prawo podatkowe jest dynamiczną i intensywnie rozwijającą się dziedziną prawa, co przejawia się zainteresowaniem specjalistów tej dyscypliny na rynku prawniczym. Cykliczne spotkania koła uwzględniają szerokie zainteresowania jego członków. Studenci mają możliwość przedstawienia swoich zainteresowań podatkowych poprzez przygotowywanie prezentacji i dyskusje.

Koło Prawa Podatkowego zrzesza studentów zarówno prawa, jak i kierunków ekonomicznych zainteresowanych tematyką podatkową.

Opiekunowie koła: prof. Artur Mudrecki, dr Wojciech Dmoch

Kontakt: sknpp@kozminski.edu.pl

Koło Naukowe FORUM KLSA skupia wokół siebie studentów prawa Akademii Leona Koźmińskiego, chcących rozwijać swoją wiedzę oraz szeroko rozumiane umiejętności praktyczne, które będą mogli wykorzystać w rozwijaniu swojej kariery. FORUM KLSA poprzez swoją działalność pomaga między innymi w nawiązaniu i rozwinięciu kontaktów z przedstawicielami zawodów prawniczych, a także wspiera rozpoczęcie współpracy z innymi organizacjami, również spoza środowiska prawniczego. Wierzymy, że organizowane przez nas wydarzenia, takie jak wizyty w instytucjach powiązanych z działalnością prawniczą, wizyty na rozprawach sądowych lub prowadzenie praw badawczych, pomogą rozwinąć skrzydła studentom prawa.

Opiekun koła: dr Ben Sassi

Kontakt: forumklsa@kozminski.edu.pl

Interesujesz się rachunkowością finansową i audytem? Planujesz związać swoją karierę zawodową  z tym obszarem?

Jeśli tak, to Koło Naukowe Rachunkowości Finansowej AUDYTOR jest dla Ciebie! Jesteśmy nastawieni przede wszystkim na poszerzanie wiedzy z zakresu rachunkowości polskiej i międzynarodowej, podatków, audytu, a także na organizowanie debat mających na celu wymianę zdań i opinii na temat wyzwań stawianych przed rachunkowością i możliwych kierunków ewolucji sprawozdawczości finansowej.

Opiekunowie koła: dr Wojciech Strzelczyk, dr Grygorii Kravchenko

Kontakt: knaudytor@kozminski.edu.pl

Celem PKN ACTIO EFFICIENS jest poszerzanie świadomości studentów z zakresu wszechobecnej dziedziny prawa własności intelektualnej poprzez wskazywanie na jej obecność i znaczenie w życiu codziennym.

Prawo własności intelektualnej, które obejmuje prawo autorskie i prawa pokrewne oraz prawo własności przemysłowej, jest rozległą i dynamicznie rozwijającą się dyscypliną prawa, dlatego też znajomość przepisów regulujących powyższe jest niezwykle ceniona na rynku prawniczym. Opiekun Koła wraz z Zarządem dąży do tego, aby spotkania były rozwijające dla wszystkich uczestników – poprzez dyskusje i wygłaszanie krótkich prezentacji członkowie jednocześnie pogłębiają wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej, jak również rozwijają swoje zdolności oratorskie. ACTIO EFFICIENS otwarte jest dla studentów zainteresowanych niniejszą tematyką, niezależnie od poziomu wiedzy, kierunku i roku studiów oraz wieku.

Opiekun koła: dr Joanna Buchalska z Katedry Prawa Cywilnego ALK

Kontakt: sknactioefficiens@kozminski.edu.pl

Nasze Koło zrzesza studentów chcących poszerzać swą wiedzę z zakresu prawa handlowego poza zakres materiału wykładów oraz ćwiczeń. Analizujemy możliwość zastosowań poszczególnych oraz zbiorowych artykułów Kodeksu Spółek Handlowych we wszelakich aspektach oraz sytuacjach. Badamy różne możliwości działania, a także pracy wszystkich spółek z płaszczyzny prawnej. Staramy się poszerzać naszą wiedzę poprzez prowadzenie dyskusji, analiz bądź zapraszanie rozmaitych gości mogących pogłębić naszą wiedzą.

Wiedza z obszaru prawa handlowego pomaga, ułatwia oraz daje możliwość szybszej, kreatywniejszej, bardziej wydajnej, bardziej ekonomicznej i większej realizacji projektów biznesowych we wszelakich dziedzinach gospodarczych.

Opiekun koła: prof. ALK dr hab. Konrad Zacharzewski

Kontakt: sknprawohandlowe@kozminski.edu.pl

Koło Naukowe Prawa Bankowego i Bankowości to organizacja, której głównym celem jest pogłębienie zainteresowań studentów Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu bankowości oraz prawnych aspektów działań systemów bankowych. Interdyscyplinarność naszego koła pozwala na to, by każdy znalazł coś, co pozwoli mu realizować swoje pasje. KNPBiB poprzez realizację swoich projektów chce przybliżać wszystkim osobom zainteresowanym ścieżkę kariery, zastosowanie AI oraz dać możliwość poznania inspirujących osób ze świata bankowości.

Opiekun koła: prof. dr hab. Wojciech Góralczyk

Kontakt: sknprawobankoweibankowosc@kozminski.edu.pl

EX ANTE (łac. z wyprzedzeniem) to koło zrzeszające ludzi chętnych i gotowych do poznawania otaczającej ich rzeczywistości. Orbitujemy głównie wokół tematów związanych ze światem biznesu i rozwoju osobistego. Pomysły na spotkanie rodzą się w bieżącej dyskusji i realizowane są przy udziale prelegenta z zewnątrz, przeprowadzającego dla naszej grupy wykład. Przykładowe tematy spotkań to m.in. „NVC", „Blue Ocean Strategy", „Świadome planowanie kariery" oraz wspólne omawianie wniosków wyciągniętych z książek i filmów. Nasz sposób działania nakreślony jest przez aktywność, ambicje i ciekawość członków koła.

Opiekun koła: Rafał Staszek vel Staszewski

Kontakt: sknexante@kozminski.edu.pl

Jesteśmy Studenckim Kołem Prawa Medycznego i Farmaceutycznego, którego zakres działalności obejmuje pracę naukową i badawczą dot. przede wszystkim prawa medycznego oraz spraw pokrewnych. Mamy na celu popularyzację wiedzy na ten temat m.in. poprzez organizację regularnych spotkań, warsztatów, konferencji, sesji naukowych oraz szkoleń, a także publikację wyników badań i projektów członków Koła.

Opiekun koła: dr Dariusz Hajdukiewicz

Kontakt: LexMedicinae@kozminski.edu.pl

SKN Tiger to koło z najdłuższą tradycją w Akademii Leona Koźmińskiego, już od początku tworzone przez studentów dla studentów. Skupiamy się na ekonomii, polityce i społeczeństwie i właśnie w tych tematach organizujemy prezentacje i wydarzenia, zarówno prowadzone przez członków koła, jak i ekspertów z zewnętrznych organizacji. 

Nasi studenci mają także możliwość dyskutować na współczesne, kontrowersyjne tematy w ramach cyklicznych debat organizowanych przez SKN Tiger. 

Zadajemy trudne pytania, debatujemy i skutecznie otrzymujemy odpowiedzi!

Opiekun koła: dr Grzegorz Malinowski

Kontakt: skntiger@kozminski.edu.pl

Studenckie Koło Naukowe Women in Organisations powstało z potrzeby wspierania młodych kobiet wchodzących na rynek pracy. Wierzymy, że każda młoda kobieta ma w sobie potencjał pozwalający osiągnąć sukces. Poprzez warsztaty, szkolenia, prelekcje i spotkania z kobietami z różnych branż chcemy wspomagać je w ich drodze do sukcesu, wzmacniając ich pewność siebie i wiarę we własne możliwości. Dążymy do stworzenia przestrzeni do wymiany myśli, sugestii i pomysłów, dzięki której studentki będą mogły rozwinąć umiejętności niezbędne przyszłym liderkom.

Opiekun koła: dr Anna Górska

Kontakt: sknwio@kozminski.edu.pl 

Kozminski Business Club to organizacja studencka Akademii Leona Koźmińskiego, która łączy czołowych polskich praktyków biznesu ze studentami, zwiększając ich świadomość biznesową i zawodową. KBC stara się wzmocnić zmotywowanych studentów, dostarczając im cennych umiejętności, które przygotują ich do bycia liderami biznesu.

Działalność Kozminski Business Club opiera się na dwóch filarach.

Pierwszy to zgromadzenie przedsiębiorców, studentów Akademii Leona Koźmińskiego oraz osób zainteresowanych biznesem i finansami. KBC tworzy platformę, na której członkowie z różnych środowisk mogą wymieniać doświadczenia, wzajemnie się inspirować, rozwijać umiejętności biznesowe i nawiązywać kontakty.

Drugi to organizacja wydarzeń promujących przedsiębiorczość i inspirujących do dalszego rozwoju. Organizujemy również wydarzenia, które pomogą Ci zdecydować, w jakim kierunku rozwiniesz swoją karierę zawodową.

Opiekun koła: dr Marta Połeć

Kontakt: sknkbc@kozminski.edu.pl

Koło Naukowe Prawa Karnego Crimen et Poena zajmuje się tematyką prawa i postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii oraz penitencjarystyki. Koło organizuje spotkania, wyjazdy, wykłady oraz szkolenia związane z obszarem naszej działalności.

Opiekun koła: dr Michał Hudzik

Kontakt:

Celem Studenckiego Koła Naukowego Data Science for Business jest budowanie świadomości i kompetencji studentów Akademii Leona Koźmińskiego z zakresu data science w obszarach finansów, marketingu i wielu innych.

Dynamiczne zmiany zarówno w ujęciu ekonomii światowej, jak i na poziomie gospodarek lokalnych oraz idąca wraz z nimi konieczność ciągłego redefiniowania procesów biznesowych w oparciu o rosnącą liczbę danych stanowią jedno z największych wyzwań cywilizacyjnych XXI wieku.

Znajomość technologii oraz umiejętności pozyskiwania, weryfikacji, analizy i interpretacji danych stały się fundamentem dla podejmowania trafnych decyzji biznesowych. Dostęp do wiedzy ekspertów i praktyków kreujących na co dzień sektor finansowo-technologiczny, a także wymiana wiedzy we własnym gronie pozwalają skoncentrować się na zagadnieniach i kompetencjach szczególnie istotnych i docenianych na rynku pracy.

Dołącz do Studenckiego Koła Naukowego Data Science for Business – zapraszamy bez względu na doświadczenie!

Opiekun koła: dr Piotr Zegadło

Nasze Koło zrzesza studentów zainteresowanych zrozumieniem tego, jak różne prawidłowości i mechanizmy psychologiczne wyjaśniają nasze zachowania ekonomiczne. Badamy, w jaki sposób style przetwarzania informacji, procesy emocjonalne i motywacyjne wpływają na decyzje w sferze konsumpcji czy miejsca pracy. Staramy się poszerzać naszą wiedzę poprzez dyskusje na wybrane tematy, spotkania z ciekawymi osobami i prowadzenie badań umożliwiające poszerzenie kompetencji metodologicznych.

Wiedza z obszaru psychologii społecznej i ekonomicznej pozwala lepiej zrozumieć zjawiska, których jesteśmy częścią w codziennym funkcjonowaniu. Jeśli chcesz ją odkrywać wspólnie z nami i poruszać interesujące Cię tematy, dołącz!

Opiekun koła: dr Anna Macko

Kontakt: sknpsychonomia@kozminski.edu.pl

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw należą do kluczowych czynników budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw oraz poprawy ich rentowności i wartości. Misją koła jest edukacja i rozwijanie kompetencji przyszłych menedżerów logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw na globalnym rynku pracy.

Opiekunowie koła: prof. ALK dr Mirosław Antonowicz, prof. ALK dr hab. Sebastian Jarzębowski

 

Culture Club to miejsce, gdzie pasja do kultury i sztuki łączy się z przedsiębiorczością, oferując członkom możliwość tworzenia, eksplorowania i rozwijania się zarówno w dziedzinie sztuki, jak i biznesu. Zachęca również do dołączenia i aktywnego udziału w działalności koła.

Culture Club to grupa pasjonatów kultury i sztuki, zainspirowanych ideą sztuki stanowiącej nieodłączną część naszego życia i mającej ogromny wpływ na rozwój osobisty oraz biznesowy. 

Działania koła obejmują organizację różnorodnych wydarzeń kulturowych, wystaw prac naszych utalentowanych studentów po ocenie jury, warsztaty oraz inspirujące spotkania przybliżające schematy pojawiające się w biznesie. To wszystko pozwala rozwijać swoje umiejętności i poszerzać horyzonty.

Koło naukowe, które połączyło kulturę, biznes, sztukę z ekonomią i socjologią. Marzenia o tworzeniu mediów studenckich, uczestniczeniu w badaniach naukowych i współpracy z mediami oraz technologią stają się rzeczywistością. Stworzony został artystyczny kąt w ALK, by zarażać innych pasją do kultury, wzbogacając biznesowe otoczenie sztuką.

Korzyści członkostwa w Culture Club:

 • Kreatywny rozwój: kontynuacja pasji związanych z kulturą i sztuką przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności biznesowych
 • Tworzenie własnych projektów: organizacja wydarzeń, wystaw i warsztatów, eksplorujących różne dziedziny artystyczne
 • Zdobywanie doświadczenia: branie udziału w badaniu, projektach naukowych i współpracy z mediami i technologią

Przestrzeń, gdzie kultura, sztuka i biznes łączą się w niezwykłą harmonię. Z Culture Club każdy znajdzie inspiracje, rozwinie swoje zdolności i otrzyma szansę na stworzenie czegoś wyjątkowego. 

Opiekunowie koła: dr Piotr Pilch, dr Krzysztof Kuźmicz

Kontakt: skncc@kozminski.edu.pl