Organizacje pozarządowe

Przedsiębiorczość kobiet

Wsparcie podopiecznych organizacji pozarządowych w rozwoju kariery zawodowej

Jesteśmy zaangażowani w projekty z obszaru CSR mające na celu wsparcie podopiecznych organizacji pozarządowych (NGO) w rozwoju ich kariery zawodowej.

Wsparcie odbywa się w formie indywidualnych konsultacji kariery, jak i warsztatów rozwojowych, dzięki którym chętne osoby mogą poznać swoje talenty, przygotować się do wejścia na rynek pracy lub zaplanować zmianę swojej ścieżki kariery. Do inicjatyw, z których jesteśmy szczególnie dumni, należy współpraca z Centrum Praw Kobiet oraz Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie. Misją pierwszej z tych organizacji jest przeciwdziałanie wszelkim formom przemocy i dyskryminacji kobiet w życiu prywatnym, publicznym i zawodowym. Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie natomiast jest organizacją, która wspiera osoby będące w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej na terenie Warszawy.

W ramach konsultacji można liczyć na:

1
Szybką konsultację CV

Jedną konsultację doradczą oraz szybkie przygotowanie lub sprawdzenie CV/ listu motywacyjnego/ profilu LinkedIn pod potrzeby danego procesu rekrutacyjnego

2
Pełen proces doradczy

Od dwóch do czterech konsultacji doradczych. W ramach procesu pracujemy głównie nad tym:

– co dana osoba chciałaby robić – diagnoza wartości, predyspozycji, motywacji, zasobów, barier
– gdzie może znaleźć to, czego szuka, i jak może to dostać – praca nad efektywnym poruszaniem się po warszawskim – choć nie tylko – rynku pracy

Więcej na stronie Centrum Praw Kobiet
Doradztwo zawodowe