Linki do grup kierunkowych na FB oraz kontakt do opiekunów merytorycznych studiów

STUDIA I STOPNIA W JĘZYKU POLSKIM

ZARZĄDZANIE - link do grupy na Facebook'u dostępne są 3 zakresy studiów:

ZARZĄDZANIE – SOCJOLOGIA BIZNESU I MEDIÓW - link do grupy na Facebook'u dr Krzysztof Kuźmicz, mail: kkuzmicz@kozminski.edu.pl

PSYCHOLOGIA W ZARZĄDZANIU - link do grupy na Facebook'u prof. ALK dr Krzysztof Przybyszewski, mail: crispy@kozminski.edu.pl

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ - link do grupy na Facebook'u prof. ALK dr Mieczysław Grudziński, mail: mietekg@kozminski.edu.pl

EKONOMIA - link do grupy na Facebook'u prof. ALK dr hab. Waldemar Karpa, mail: wkarpa@kozminski.edu.pl

PRAWO - link do grupy na Facebook'u dr Rafał Pasternak, mail: rpasternak@kozminski.edu.pl

PRAWO I FINANSE - link do grupy na Facebook'u prof. ALK dr Sławomir Wymysłowski swymyslowski@kozminski.edu.pl dr Mateusz Woiński woinski@kozminski.edu.pl

PRAWO W ZARZĄDZANIU BIZNESEM - link do grupy na Facebook'u dr Maria Tomaszewska, mail: mariat@kozminski.edu.pl

 

STUDIA I STOPNIA W JĘZYKU ANGIELSKIM – BACHELOR PROGRAMS

MANAGEMENT - link do grupy na Facebook'u dostępnych jest 5 zakresów studiów (majors):

MANAGEMENT AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE  - link do grupy na Facebook'u prof. Aleksandra Przegalińska-Skierkowska, mail: aprzegalinska@kozminski.edu.pl

FINANCIAL MANAGEMENT - link do grupy na Facebook'u dr Franjo Mlinaric, mail: mfranjo2003@kozminski.edu.pl

 

ALKSchool