Zarządzanie ryzkiem finansowym w przedsiębiorstwie 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCU 

F9 Financial Management (FM): zakres tematyczny modułu "Wstęp do instrumentów pochodnych i terminowych" oraz "Zarządzanie ryzkiem finansowym w przedsiębiorstwie" obejmują tematykę części H. Risk Management

P4 Advanced Financial Management (AFM): w pewnym zakresie programy zgodne w ramach: F. Treasury and advanced risk management  techniques (sylabus ACCA). W ramach modułu ALK nierealizowane są części A, B, C, D, E, G i H sylabusa.

CFA 

Level I: IX. Derivatives:
Session 17: Forward Markets and Contracts, Futures Markets and Contracts, Option Markets and Contracts, Swap Markets and Contracts, Risk Management Applications of Option Strategies

Level II: IX. Derivatives:

Sesssion 16:
Forward Markets and Contracts (w niepełnym zakresie), Futures Markets and Contracts (w niepełnym zakresie)
Session 17: Option Markets and Contracts  (w niepełnym zakresie), Swap Markets and Contracts  (w niepełnym zakresie), Using Credit Derivatives to Enhance Return and Manage Risk  (w niepełnym zakresie).

Level III: Session 13: Swaps
Level III: Session 14: Risk Management (w niepełnym zakresie)
Level III: Session 15:Risk Management Applications of Forward and Futures Strategies (w niepełnym zakresie), Risk Management Applications of Option Strategies (w niepełnym zakresie), Risk Management Applications of Swap Strategies (w niepełnym zakresie). Wyżej wskazane zgodności modułów ALK i CFA mają miejsce przy uwzględnieniu zawartości merytorycznej modułów: Zarządzanie ryzkiem finansowym w przedsiębiorstwie oraz strategie inwestycyjne z wykorzystaniem instrumentów pochodnych i terminowych 

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz