Zarządzanie kapitałem obrotowym i ryzykiem finansowym w przedsiębiorstwie 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 1 dzień (w godz. 8.45-15.45)
 • Termin szkolenia: już wkrótce
 • Cena szkolenia: 500 zł brutto (zw. z VAT)
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 350 zł brutto (zw. z VAT)

PROGRAM SZKOLENIA 

1. Zarządzanie zapasami

2. Zarządzanie należnościami handlowymi

3. Zarządzanie gotówką

4. Zarządzanie zobowiązaniami handlowymi

5. Ryzyka finansowe w codziennej działalności przedsiębiorstwa - wstęp

6. Instrumenty pochodne i zarządzanie ryzykiem walutowym oraz stopy procentowej

Liczba godzin dydaktycznych: 8

TRENER 

Dr Marcin Ocieszak

Jest praktykiem w obszarze corporate finance z ponad 10 letnim doświadczeniem.

W latach 2010-2017 związany był z ING Bankiem Śląskim S.A. gdzie odpowiadał za relacje biznesowe i udzielanie finansowania dużym przedsiębiorstwom z województwa mazowieckiego. W tym czasie udzielił finansowania na blisko 1mld PLN zarówno w formie finansowania projektów inwestycyjnych, nieruchomości komercyjnych czy finasowania obrotowego. Od 2014 roku pełniłem funkcję Managera Wydziału Klienta Korporacyjnego i odpowiadałem za portfel aktywów kredytowych wart 1,5mld PLN.
W latach 2007-2010 pracował w banku Citi Handlowy gdzie m.in. w Departamencie Skarbu byłem członkiem zespołu wprowadzającego na rynek pierwszą w Polsce platformę do wymiany walutowej Citi Online Trading.

Od 2017 roku jestem doktorem nauk ekonomicznych zatrudnionym w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze dotyczą rynku fuzji i przejęć, finansowania nieruchomości komercyjnych i rynku produkcji gier video.
Oprócz działalności naukowej prowadzi zajęcia na studiach dziennych, zaocznych, podyplomowych z przedmiotów:

 • Finanse przedsiębiorstwa
 • Podstawy finansów
 • Analiza fundamentalna
 • Nowoczesne metody oceny projektów inwestycyjnych
 • Wycena instrumentów pochodnych i zarządzanie ryzykiem finansowym
 • Etyka w finansach i rachunkowości
 • Planowanie finansowe i controling
 • Współpraca z instytucjami finansowymi
 • Finansowanie firmy
 • Wycena przedsiębiorstw metodą porównawczą

Prowadził gościnne wykłady na uczelniach zagranicznych m.in. Black Sea University w Gruzji czy International School of Economics & Management w Lisbonie.
https://pl.linkedin.com/in/marcin-ocieszak-phd-63b16559

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz