Sprawozdawczość finansowa 2 - zagadnienia zaawansowane, czytanie sprawozdań finansowych, warsztaty 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

ACCA 

F7 Financial Reporting (FR): tematyka modułów ALK realizowanych w ramach bloku rachunkowość finansowa  jest w zasadniczej części zgodna z obszarem tematycznym przedmiotu F7 ACCA (blok tematyczny ALK nie uwzględnia: tematyki podatków, konsolidacji sprawozdań oraz analizy finansowej sprawozdań - część C.9, D i E sylabusa ALK)

P2 Corporate Reporting (CR): programy zgodne w ramach: B.Evaluate the financial reporting framework (sylabus ACCA).   W ramach modułu ALK nie są realizowane części A,C, D, E, F i H sylabusa.

CIMA 

F2 - Financial Management: B. ISSUES IN RECOGNITION AND MEASUREMENT (w niepełnym zakresie)

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz