Rynki i instrumenty finansowe 

Prezentowane treści dotyczące zgodności programów nauczania w Akademii Leona Koźmińskiego z programami ACCA, CIMA, CFA mają jedynie charakter informacyjny. Akademia Leona Koźmińskiego nie prowadzi zajęć przygotowujących do egzaminów ACCA, CIMA oraz CFA.

CFA  

Level I: VII.Equity
Session 13: Market Organization and Structure, Security Market Indices (w niepełnym zakresie)
Level I: VIII. Fixed Income: 
Session 15: Features of Debt Securities  (w niepełnym zakresie), Risks Associated with Investing in Bonds  (w niepełnym zakresie), Overview of Bond Sectors and Instruments  (w niepełnym zakresie), Understanding Yield Spreads  (w niepełnym zakresie).

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz