Praktyka wyceny przedsiębiorstwa. Analiza przypadków z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego MS Excel 

PROGRAM 

DZIEŃ I - dr Marek Panfil

  • Polskie, kanadyjskie, międzynarodowe standardy wyceny przedsiębiorstwa
  • Koszt kapitału (metoda składania, WACC)
  • Trzy podejścia do wyceny
  • Podejście majątkowe, wycena ZCP
  • Podejście dochodowe (DCF, APV, DDM, skapitalizowane nadwyżki EBIT/Cash Flow)
  • Podejście rynkowe (mnożniki giełdowe i transakcyjne)

Przykład 1: Wycena małego biznesu (działalność gospodarcza)

Przykład 2: Wycena zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP)

Przykład 3: Wycena personal goodwill

 

DZIEŃ II - dr hab. Paweł Mielcarz

Przykład 1: Wycena przedsiębiorstwa dla potrzeb przejęcia i podniesienia kapitału

Przykład 2: Optymalizacja struktury kapitału w procesie podnoszenia wartości przedsiębiorstwa

Przykład 3: Wykorzystanie modeli ekonometrycznych w wycenie przedsiębiorstwa

Przykład 4: Wycena projektów inwestycyjnych realizowanych w formule Project Finance

 

Łącznie 16 godzin dydyaktycznych

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz