Praktyka wyceny przedsiębiorstwa on-line 

TERMIN ORAZ CENA SZKOLENIA 

 • Czas trwania: 2 dni (w godz. 9.00-16.00)
 • Termin szkolenia: 15-16.06.2020 r.  
 • Cena szkolenia: 1480 zł brutto (stawka zw. z VAT)*
 • Cena szkolenia dla studentów i absolwentów ALK: 1332 zł (stawka zw. z VAT)*

TRENERZY 

dr hab. Paweł Mielcarz, prof. ALK

Profesor Paweł Mielcarz jest konsultantem DCF Consulting Sp. z o.o. oraz pracownikiem naukowo – dydaktycznym Katedry Finansów Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. W pracy zawodowej pełni m.in. funkcję Koordynatora Merytorycznego studiów MBA dla Finansistów oraz podyplomowych studiów finansowych ALK. Jako konsultant DCF Consulting Sp. z o.o. brał udział w kilkudziesięciu projektach doradczych w zakresie wyceny przedsiębiorstw, oceny projektów inwestycyjnych, budowy strategii, opracowania planów restrukturyzacyjnych oraz projektowania systemów controllingu. Opracowywał również ekspertyzy w procesie postępowań sądowych, arbitrażowych oraz prowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego. W karierze zawodowej prof. Mielcarz pełnił również funkcje członka kilku rad nadzorczych spółek kapitałowych.

W pracy naukowej zajmuje się głównie problematyką zarządzania wartością przedsiębiorstw, wyceną firm, projektów oraz opcji realnych. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów oraz referatów naukowych, a także książki „Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstw”. Prowadzi zajęcia z m.in. wyceny przedsiębiorstw i projektów inwestycyjnych, finansów przedsiębiorstw, analizy finansowej oraz controllingu na studiach dyplomowych, podyplomowych oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego, na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, na Uniwersytecie Warszawskim, HAAGA – HELIA University of Applied Scince, Kufstein University, EDC – Ecole des Dirigeants et Créateurs d’entreprise, ESSCA – École de Management, University of Debrecen, Ecole de Management de Normandie, Universito of Porto. Ukończył program Global Colloquium on Participant - Centered Learning organizowany przez Harvard Business School.

 

dr Marek Panfil (marekpanfil.com)

 • Doświadczony (w Polsce i Kanadzie) biegły w zakresie wyceny przedsiębiorstwa oraz aktywów niematerialnych, a także doradca strategiczny w zakresie kreowania wartości spółki dla akcjonariuszy.
 • Autor / współautor wycen dla potrzeb kupna / sprzedaży, reorganizacji (np. zorganizowana część przedsiębiorstwa), sporów między udziałowcami, postępowania sądowego, zabezpieczenia kredyt, dla potrzeb wyceny personal goodwill.
 • Manager w Ernst & Young (EY) Vancouver (Transaction Advisory Service, Valuation and Business Modeling) w latach 2016-2018,
 • Manager Internal Audit w KGHM International Ltd. w Vancouver z kopalniami w Chile, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych (w okresie 2014-2016),
 • Marek Panfil zdał już pięć (z siedmiu) egzaminów z wyceny przedsiębiorstw Chartered Business Valuation (CBV) w Kanadzie: Level I (Introduction to Valuation), Level II (Intermediate Business Valuation), Level III (Advanced Business Valuation), Level IV (Special Topics in Valuation), Valuation for Financial reporting.
 • Jest współautorem pierwszych zasad wyceny przedsiębiorstw (Nota Interpretacyjna nr 5) wydanych w Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych (2011)

Sprawdzony wykładowca i autor wielu książek, dla którego pasją jest uczenie i dzielenie się bogatym doświadczeniem

 • Obecnie adiunkt w Katedrze Finansów w Akademii Leona Koźmińskiego (ALK) w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia tj.: Finanse, Analiza fundamentalna (w tym wycena przedsiębiorstw), Finanse i kontroling projektów, Entrepreneurial Finance and Venture Capital, Private Equity and Value Creation.   
 • Marek Panfil uczył kurs EMBA Entrepreneurial Finance w SFU Beedie School of Business w Vancouver w Kanadzie (2017) oraz kurs Corporate Finance course w VanWest College w Vancouver (2018).  
 • W latach 1997-2014 Marek Panfil pracował w SGH w Warszawie w Instytucie Zarządzania Wartością, gdzie uczył m.in. Wyceny przedsiębiorstwa, Private Equity, Źródeł finansowania przedsiębiorstwa.
 • Marek Panfil uczestniczył w wielu programach szkoleniowych dla akademików np. Case Study Workshop w IESE Business School w Barcelonie (2010). W 2012 był visiting scholar w NYU Stern School of Business w Nowym Jorku.
 • Autor siedmiu książek i 20 artykułów z obszaru finansów przedsiębiorstwa i wyceny przedsiębiorstwa opublikowanych w języku polskim, angielskim i chińskim

Kierownik Podyplomowych Studiów ALK Wycena przedsiębiorstwa i modelowanie finansowe oraz współorganizator (razem z prof. Pawłem Mielcarzem) Business Valuation Academy w ALK

ADRESACI SZKOLENIA 

Szkolenie adresowane jest do:

 • właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw,
 • członków zarządów ds. finansowych,
 • dyrektorów finansowych,
 • głównych księgowych oraz pracowników księgowości,
 • analityków finansowych,
 • kontrolerów finansowych,
 • doradców w firmach konsultingowych, a także do
 • rzeczoznawców majątkowych,
 • syndyków masy upadłościowej,
 • pracowników kancelarii prawnych oraz
 • wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen.

CEL SZKOLENIA 

Zapoznanie Uczestników z metodami wyceny przedsiębiorstw w świetle najlepszych praktyk stosowanych w Polsce i w Kanadzie. Podejścia: majątkowe, dochodowe, rynkowe. Standardy wartości wyceny. Zasady wyceny. Cele i funkcje. Dyskonta i premie. Struktura raportu z wyceny.

 • Określenie czynników decydujących o wartości przedsiębiorstwa.
 • Zaprezentowanie praktycznych przykładów wycen przedsiębiorstw w różnych sytuacjach gospodarczych
 • Modelowanie finansowe z wykorzystaniem arkusza Excel

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW 

 • Wyceny przedsiębiorstw są istotnym narzędziem podejmowania różnych decyzji biznesowych tj. kupno / sprzedaż przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części, planowanie sukcesji, planowanie podatkowe, reorganizacja, etc. Prowadzący podzielą się swoim bogatym doświadczeniem z praktyki gospodarczej.
 • Zrozumienie czynników wpływających na wartość biznesu może pomóc w procesie negocjacji warunków kupna / sprzedaży, w procesie restrukturyzacji i upadłości, w postępowaniach sądowych.
 • Uczestnicy szkolenia dokonają analizy przykładów pochodzących z polskiego życia gospodarczego i wspólnie z prowadzącymi przygotują kalkulacje wartości przedsiębiorstw z wykorzystaniem arkusza Excel.

Kontakt 

  
Grażyna Rozparzyńska-Noga
Menedżer ds. programów edukacyjnych i jakości


Koordynator merytoryczny : 

Kontakt: 
Prof. ALK, dr hab.
Paweł Mielcarz